Dėl studijų kokybės vertinimo anketos absolventams

Mieli absolventai,

mums labai svarbi Jūsų nuomonė, tiriant Universiteto studijų procesą, jo organizavimą, tobulinimo galimybes. Apklausos rezultatai leis geriau suprasti Universiteto studentų lūkesčius, jų požiūrį į studijas, aukštojo universitetinio mokslo įgijimo vertę ir profesinės veiklos perspektyvą, išsiaiškinti problemas ir sunkumus, su kuriais susiduria mūsų studentai ir absolventai.

Todėl maloniai prašome užpildyti Studijų kokybės vertinimo anketą absolventams ir tokiu būdu pareikšti savo nuomonę apie studijas Universitete. Anketa yra anoniminė, o gauti apklausos duomenys bus panaudoti studijų kokybės gerinimui Universitete.

Tam, kad pildyti elektroninę anketos versiją, absolventai turi:

Pastaba: anketą patartina pildyti Aleksandro Stulginskio universiteto tinkle – prisijungus iš namų anketa gali neveikti.

Dėl anketos pildymo metu kilusių klausimų, problemų ar pastebėtų anketos trūkumų parašykite Studijų kokybės ir inovacijų centro vyriausiajam specialistui Albinui Pugevičiui adresu albinas.pugevicius@asu.lt arba skambinkite telefonais: mob. tel. 8-699-80403, vietinis tel.633.

Nuoširdžiai dėkoju už skirtą laiką!

Pagarbiai

Albinas Pugevičius,

Studijų kokybės ir inovacijų centro

vyriausiasis specialistas

2014-05-05

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai