Renginiai

 • Mokslinė konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos 2018″ 2018 lapkričio 15 d.
 • Mokslinė konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos“ 2016 lapkričio 18 d. Konferencijos metu įvyko Garbės profesoriaus vardo įteikimo ceremonija Drezdeno technologijos universiteto, Tharandto Miškų mokslo skyriaus profesoriui Heinzui Röhlei. Buvo perskaityta 14 pranešimų, pristatyti 8 stendiniai pranešimai, įvyko diskusija.
 • 2013 m. rugpjūčio 21–23 dienomis Aleksandro Stulginskio universitete vyko Šiaurės ir Baltijos šalių miškų inventorizacijų bendradarbiavimo grupės susitikimas ir mokslinė konferencija. Renginyje bendrai diskusijai susibūrė per 50 miškų inventorizacijų srityje dirbančių mokslininkų ir praktikų iš Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Airijos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos.
 • Mokslinėje konferencijoje buvo padaryta per 30 pranešimų tematika, susijusia su atrankos metodais grindžiamų miškų inventorizacijų vaidmeniu orientuojantis į tvarų miškininkavimą, miško modeliavimu, miškotvarkiniu planavimu, nuotoliniais tyrimais, apžvelgta miškų inventorizacijų ir miškotvarkos būklė kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, dėmesį koncentruojant į metodus, kylančias problemas, naujausių technologijų svarbą, mokslą ir mokymą.
 • Konferencijoje taip pat buvo pateikti ASU su partneriais vykdomo ES 7-osios bendrosios programos projekto „Kompleksiškas miškingų Europos kraštovaizdžių valdymas“ (INTEGRAL) tarpiniai rezultatai. Tarptautinei auditorijai  pristatyti trečiojo Lietuvos nacionalinės miškų inventorizacijos atrankos metodais ciklo sprendimai ir rezultatai, ASU mokslininkų atliekami tyrimai, naudojami metodai bei aptarta pasiekimų reikšmė tarptautiniame kontekste.
 • Šios bendradarbiavimo grupės veikla yra pradėta prieš keletą dešimtmečių, tačiau Baltijos šalyse jis rengiamas pirmą kartą. Renginį organizuoja ASU Miškų ir Ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros institutas kartu su Lietuvos valstybinės miškų tarnybos bei Valstybinio miškotvarkos instituto specialistais, jį remia SNS-EFINORD, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
 • 2012 m. gegužės 18–27 d. Aleksandro Stulginskio universitete organizuojama jungtinė IUFRO, APW (Air pollution workshop – Šiaurės Amerikos oro taršos specialistų), COST veiklos Nr. FP0903, tarptautinio projekto ENVeurope ir Integruoto monitoringo koordinatorių mokslinė konferencija tema „MIŠKO EKOSISTEMŲ REAKCIJA Į ORO UŽTERŠTUMĄ IR BESIKEIČIANTĮ KLIMATĄ“. Daugiau informacijosrasite (http://www.iufro-at-lzuu.lt/)
 • 2011 m. gegužės 18-20 d. Lietuvos žemės ūkio universitete surengtas 13 – asis IUFRO darbo grupės „Miško įstatymai ir aplinkosauginė teisė“ tarptautinis simpoziumas „Europos miškų darnaus vystymosi teisiniai aspektai“. Renginyje dalyvavo 34 miško mokslo ir valstybinių institucijų atstovai iš 15 šalių.
 • 2006 spalio 19 d. Tarptautinė konferencija „Nepriklausomi medienos matavimai Lietuvoje ir Latvijoje“ (Dalyvavo 76 dalyviai). Katedros darbuotojai perskaitė 2 pranešimus.
 • 2005 lapkričio 15 d. Miško naudojimo ir logistikos specialistų rengimo plėtra – dabarties iššūkiai ir ateities vizija.
 • 2005. balandžio 1 d. Miško naudojimas: problemos ir perspektyvos (Dalyvavo 70 dalyvių). Katedros darbuotojai skaitė 4 pranešimus.
  Konferencija „Šiuolaikinės privačių miškų ūkio problemos“, kuri įvyko 2001 m. balandžio 6 d. LŽŪU parodos „Ką pasėsi 2001 …“ metu. Joje dalyvavo 95 dalyviai. Atsakingas doc. A.Tebėra.
 • Konferencija „Kertamų medynų ir apvaliosios medienos gaminių matavimo bei apskaitos problemos“, kuri įvyko 2001 m. rugsėjo 28 d. LŽŪU parodos „Lietuvos agropanorama 2001“ metu. Dalyvavo 112 dalyvių. Fakulteto darbuotojai perskaite 2 pranešimus. Atsakingas doc. A.Tebėra.
 • Tarptautinė konferencija „Europos standartų integravimas i Baltijos šalių miško ūkį ir medienos apdirbimo pramonę“ (organizuota kartu su Europos standartizavimo komiteto Technikos komitetu CEN/TC 175, „Apvalioji ir pjautinė mediena“ ir KTU). Įvyko 2000 m. gegužės 23-25 d. Kaune, LŽŪU. Joje dalyvavo apie 40 dalyvių. Katedros darbuotojai perskaitė 3 pranešimus. Konferenciją rėmė Lietuvos mokslo fondas.
  1998 m. balandžio 20-24 d. katedroje vyko seminaras „Ekonominė miško ūkio politika Didžiojoje Britanijoje. Laiko veiksnio įtaka miško ūkio sprendimams“. Seminaro vadovas – Velso universiteto miško ekonomikos profesorius C.Price. Dalyvavo katedros dėstytojai, doktorantai ir magistrantai (26 dalyviai).
 • 1998 m. spalio 30 d.LŽŪU Miškų fakultete vyko pasitarimas-seminaras „Standartizacija miškininkysteje“, Dalyvavo 27 dalyviai.
 • Konferencija „Miško ūkio ir aplinkosaugos problemos“, vyko 1998 m. birželio 18 d. LŽUU. Darbas vyko pagal kryptis: miško ūkis, miško bioįvairovė, miško monitoringas, aplinkotyra, saugomos teritorijos, miško sanitarinė būklė. Joje dalyvavo 72 dalyviai. Katedros darbuotojai perskaitė 12 pranešimų.
 • 1997 m. spalio 20-22 d. vyko seminaras „Apvaliosios medienos matavimas ir kokybės vertinimas: teorija ir praktika“. Lektoriai – Švedijos konsultacinės firmos „Jaakko Pöyry AB“ specialistai T.Wikman ir P.Strömberg. Dalyvavo: doc. A.Tebėra, doc. R.Žadeikis, doc. A.Venckus, doc. E.Petrauskas, doc. J.Mažeika, asist. G.Činga, dokt. G.Kulbokas, vyr.lab. M.Lynikaitė.
 • 1997 m. kovo 17 d. įvyko bendras su Valstybiniu miškotvarkos institutu seminaras „Miško resursų vystymo scenarijų modeliavimas“. Pranešėjas – Švedijos ŽŪU Miško resursų ir geoinformacinių sistemų katedros prof. U.Soderberg. Dalyvavo: doc. E.Petrauskas, vyr.asist. G.Mozgeris, dokt. A.Deltuvas, dokt. A.Galaunė.
 • Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Lietuvos aukštojo miško mokslo 75-erių metų jubiliejui pažymėti, vyko 1997 m. vasario 11 d. Kaune. Darbas vyko 4 sekcijose: miškininkystės ir miško našumo, miško ekologijos, miško apsaugos, miško ekonomikos. Joje dalyvavo 48 mokslininkai. Katedros darbuotojai perskaite 6 pranešimus.

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai