Monografijos

 1. P. Rupšys. The Further Development of Stem Taper and Volume Models Defined by Stochastic Differential Equations// G.-C. Yang et. al. (eds.) IAENG transactions on Engineering Technologies, Lecture Notes in Electrical Engineering 229, ISSN 1876-1119 (electronic), 1876-1100. ISBN 978-94-007-6190-2 (eBook),9789400761896. 2013, p.121-133.
 2. A. Kuliešis, A. Kasperavičius, G. Kulbokas, 2010. Lithuania., National forest inventories. Pathways for common reporting. E. Tomppo et al. (eds.) Springer Science+Business Media  B.V. p. 351-374.
 3. R. Mankus, A. Brukas. Giriose prie Dubysos (Monografija). – K.: Lututė, 2008.- 304 p.
 4. R. Mankus. Biržų krašto miškai ir miškų ūkis. Kaunas: Lututė, 2006. -61 p.
 5. Lietuvos miškai. Sudarytojas R.Ozolinčius. Red. kolegija S.Karazija, [A.Kuliešis], J.Grigaliūnas, V.Mikšys, S.Mizaras.- 2005.- Vilnius, A.B. Spauda, -212 p.
 6. Lietuvos miškų metraštis. XX amžius. Monografija.- Vilnius: Petro ofsetas, 2003. R.Mankus parašė skyrius: 1.2. Lietuvos miškai iki Lietuvos-Lenkijos valstybės žlugimo 1795 m.; 1.3 sk. Lietuvos miškai Rusijos imperijos sudėtyje (1795-1915 m.); 1.4 sk. Miškų ūkis vokiečių okupacijos metais (1915-1918).- P.23-41; 16.1 sk. Miško specialistų rengimas aukštosiose mokyklose.- P.451-460.
 7. Kuliešis A., Kasperavičius A., Kulbokas G., Kvalkauskienė M., 2003. Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 1998-2002. Atrankos schema. Metodai. Rezultatai. (lietuvių ir anglų kalbomis, recenzuotas). Kaunas: Naujasis lankas.- 256 p.
 8. D. Danusevičius, J. Danusevičius, R. Gabrilavičius, A. Kuliešis, E. Petrauskas, A. Tebėra, M. Tebėrienė „VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija. Kaunas: Lututė, 2003.- 192p.
 9. Lietuvos miškų naudojimo XXI amžiuje prognozė / A.Kuliešis, E.Petrauskas, 2000.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai