Kryptys

Miškotvarkos ir medienotyros instituto svarbiausios mokslinės veiklos kryptys

1. Žemės ūkio mokslai (A000), miškotyra (14B), ekologija ir aplinkotyra (03B)
2. Socialiniai mokslai (S000), ekonomikos (04S), vadyba ir administravimas (03S)

Šiuolaikiniai nuotolinių tyrimų, erdvinės analizės bei modeliavimo metodai miškotyroje.
Medynų našumo ir augimo eigos modeliavimas.
Medienos ruošos technologijų bei medienos ir žievės fizikinių savybių tyrimai.
Miškų valdymo efektyvumo tyrimai.
Taršos ir klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimai.
Medienos ruošos technologijos ir medienos kokybė.
Biologinių populiacijų stochastinis modeliavimas.
Miško ekosistemų būklė: pagrindinės tendencijos ir aplinkos veiksniai sąlygojantys būklės regioninius pokyčius.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai