Mokslinio tyrimo projektas „Miško valdos inventorizacijos ir miškotvarkinio projektavimo technologijų vystymas“

2014 metų spalio 1 d. ASU Miškotvarkos ir medienotyros institutas Miško savininkų kooperatyvo „Miško žemė“ užsakymu pradėjo vykdyti mokslinio tyrimo projektą „Miško valdos inventorizacijos ir miškotvarkinio projektavimo technologijų vystymas“. Projekto tikslas yra parinkti ir pagrįsti tinkamiausią sprendimą dėl programinės įrangos skaitmeniniam medynų planui sudaryti bei prijungti prie veikiančios miškų informacinės sistemos duomenų serveryje www.eforest.lt arba pagrįsti atskiro tam tikslui skirto įrankio sukūrimo (programavimo) būtinumą. Užsakovas šį projektą įgyvendina įsisavindamas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros skirtą dotaciją pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“. Projekto vadovas G.Mozgeris, projekto pabaiga – 2014-12-15.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai