Dalyvavimas programose ir projektuose

 1. Mokslinio tyrimo projektas. EU FP HORIZON 2020. DIABOLO Distributed, integrated and harmonised forest information for bioeconomy Outlooks Grant agreement No: 633464.
 2. Mokslinio tyrimo projektas. Horizon 2020. Alternative models and robust decision-making for future forest management (ALTERFOR).
 3. Mokslinio tyrimo projektas.  ES 7-oji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa. Kompleksiškas miškingų Europos kraštovaizdžių valdymas.
 4. COST ACTION FP1207. Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (ORCHESTRA).
 5. Mokslinio tyrimo projektas „Ūkinių ir ekonominių miškininkavimo sprendinių įvertinimo metodų bei tam naudotinų priemonių sukūrimas“
 6. Mokslinio tyrimo projektas „Miško valdos inventorizacijos ir miškotvarkinio projektavimo technologijų vystymas“
 7. Mokslinio tyrimo projektas „Miško valdos inventorizacijos ir miškotvarkinio projektavimo technologijų vystymas“.
 8. COST ACTION FP 1207 – Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (ORCHESTRA). (2013-2017 m.)Projektas INTEGRAL (Kompleksinis miškingų Europos kraštovaizdžių valdymas)
 9. Mokslinio tyrimo projektas „Nuotolinių žemės paviršiaus tyrimų technologijų vystymas“, įgyvendintas Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos užsakymu. Sukurta medienos apskaitos metodika, grindžiama aeronuotrauka, atliekama iš bepiločio orlaivio. Technologija įdiegta asociacijos veikloje.
 10. Mokslinio tyrimo projektas „Nuotolinių žemės paviršiaus tyrimų technologijų vystymas“, įgyvendintas UAB Vilkas Avia užsakymu. Sukurta aeronuotraukos, atliekamos naudojant BEKAS Ch-32 tipo ultralengvą orlaivį, technologija.
 11. Projektas 7FP „Future-oriented integrated“. Projekto koordinatorė – Švedija. Dalyviai: Švedija, Vokietija, Italija,Nyderlandai, Austrija, Portugalija, Slovakija, Lietuva Airija, Liuksemburgas, FERN (ES), Europen State Forest Association (ES).Projekto vykdymo laikotarpis 2011-2015 m.
 12. COST FP1001 USEWOOD programa. „Medienos naudojimas: duomenų ir informacijos apie potencialių medienos išteklių teikimą pagerinimas: Europos daugiatikslių nacionalinių miško inventorizacijų tobulinimas“. Projekto koordinatorė – Danija. Dalyviai: visos Europos Sąjungos šalys. Projekto vykdymo laikotarpis 2010-2013 m.
 13. EUREKA projektas „Miškų informacinės sistemos PWIS sukūrimas“.Dalyviai Vokietija, Lietuva (2009-2011 m.)
 14. Vidinė miškotvarkos projekto tipinės struktūros, diferencijuotos pagal valdos dydį, aprašo parengimas.
 15. Lietuvos miškų ūkio politikos ir jos įgyvendinimo strategijos strateginių tikslų įgyvendinimo iki 2015 programos projekto parengimas.
 16. Medienos apskaitos biržėje medkirte galimybių tyrimas (Tema Nr. M-10-63/06).
 17. Miško naudojimo ir logistikos specialistų rengimo sistemos plėtra. BPD priemonė Nr. BPD-ESF-2.5.0-K01-017/SUT-170 „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Vykdytojas: Lietuvos žemės ūkio universitetas. Projekto vadovas Miškotvarkos katedros vedėjas E.Petrauskas (2005m.-2008m.).
 18. Pagrindiniai projekto rezultatai:
 19. 1. Miško naudojimo ir logistikos internetinis portalas
 20. 2. Miško naudojimo ir logistikos nuotolinių studijų modulis (Prisijungimo kodas ir slaptazodis : LZUU_destytojas_projektas)
  image (31)
 21. Valstybinių miškų kompleksinio ūkio plėtros iki 2010 m. strateginio plano projekto, numatančio priemones valstybinio miškų ūkio valdymo, organizavimo bei ekonominio reguliavimo sistemai tobulinti, parengimas (2005 – 2007).
 22. Institucinis valstybės saugomų teritorijų tarnybos administracijų sustiprinimas ir modernizavimas (2005-2007).
 23. INTEREG III B programa „BBN – Baltic Biomass Network – Partnership Agreement (Baltijos biomasės tinklas) Nr. 071 (2005-2006).
 24. Novaraisčio durpyno ir Kretuono ežero salos restauravimas. Projekto partneriai: Lietuva (LŽŪU Miškų fakultetas, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Lietuvos ornitologų draugija, VU, VPU, Aukštaitijos nacionalinis parkas, Šakių miškų urėdija) ir Danija (Danijos ornitologų draugija). Projekto vykdyme dalyvauja 5 LŽŪU darbuotojai.
 25. SOCRATES/ERASMUS Curriculum development project „European Master of Forestry with Focus on Baltic Sea region EUROFORESTER“ (2004-2006).
 26. Žemės ūkiui nenaudojamų žemių apželdinimas miškais. Tai parengta paraiška INCO-COPERNICUS programai. Projekto registracijos Nr. 1035. Projekto partneriais būtų Estija, Latvija, Suomija, Vokietija. Dalyvautų Miškininkystės ir Miškotvarkos katedrų darbuotojai. (1997 m.)
 27. MELA modelio panaudojimas miško resursų dinamikai vertinti ir naudojimui optimizuoti. Projekto partneriai : Lietuva (LŽŪU Miškų fakultetas) ir Suomija (Miškų tyrimo institutas). Projektas vykdomas nuo 1995 m., dalyvauja 2 fakulteto darbuotojai. Miško resursų ekonominių ir gamtosauginių veiksnių integravimo į Lietuvos miško ūkį moksliniai pagrindai. Projektą finansavo Danijos Gamtos apsaugos agentūra. Projekto partneriai: Danija (Karališkasis veterinarijos ir žemės ūkio universitetas) ir Lietuva (LŽŪU, Miškotvarkos institutas, LMI, KTU, MEC, Aplinkos ministerija). Vadovai: V.Brukas, F.Helles, A.Tarp, A.Tebėra, Dalyvavo 8 fakulteto darbuotojai.

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai