Pranešimai mokslinėse konferencijose

Užsienyje

The chantes of Scots pine (Pinus sylvestris L.) tree stem and crown increment under decreased environmental pollution. Long Term Air Pollution Effect on Forest Ecosystems. 20th International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems. Zvolen, Slovak Republic. August 30 – September 1, 2002.

Impact of regional pollution load on tree condition and interpretation of assessment methods. Long Term Air Pollution Effect on Forest Ecosystems. 20th International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems. Zvolen, Slovak Republic. August 30 – September 1, 2002.

Lietuvoje

Medžių lajų defoliacijos kartografinis modeliavimas. 2002. Mokslinės konferencija „Miškų kartografija. Dabartis ir naujausios technologijos“. LŽŪU 2002 balandžio mėn. 5d.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai