Kryptys

Bioindikacinių metodų panaudojimas miško ekosistemų būklės ir produktyvumo vertinimo, pokyčių nustatymo bei nuostolių išaiškinimo tyrimuose:

  • Pakenktų miškų regeneracijos procesų tyrimai lokalinio užterštumo teritorijose (AB”Achema” poveikio teritorijoje);
  • Miškų būklė ir ją sąlygojančių aplinkos veiksnių kompleksinis vertinimas foninės taršos teritorijose (Nacionaliniuose parkuose, Kompleksinio monitoringo stotyse);
  • Miško ekosistemų bioįvairovės, būklės ir produktyvumo einamasis vertinimas globalinio EMAP tinklo objektuose Baltijos valstybėse.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt