Dabarties charakteristika

Laboratorija įkurta 1985 m. prie Miškų fakulteto Miškotvarkos katedros. Nuo 1997 priskirta prie LŽŪU Kraštotvarkos instituto (nuo 2001 metų Aplinkos institutas). Aukštaitijos nacionaliniame parke turi savo filialą: Aukštaitijos kompleksiško monitoringo stotį, kurį įkurta 1993m. Laboratorijoje dirba 5 darbuotojai: 1 – daktaras., 1 – mokslinis bendradarbis, 1 – mokymo meistras ir 1 laborantė.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai