Taikomosios ekologijos studijų programoje

Miškų  monitoringo  laboratorijoje*
Prof., dr. Algirdas Augustaitis

 1. Aplinkos poveikio miškų būklei kompleksiškas vertinimas;
 2. Aplinkos poveikio medžių (pagal rūšis) prieaugiui kompleksiškas vertinimas;
 3. Besikeičiančio klimato poveikio pušynų (eglynų) būklei ir augimui vertinimas;
 4. Klimatinių veiksnių poveikio miškų reakcijai (pagal vyraujančią rūšį) į besikeičiančią taršą vertinimas;
 5. Sumažėjusios foninės taršos galimo poveikio pušynų (eglynų) būklei vertinimas;
 6. Intensyviai teršiamų teritorijų pušynų (eglynų) augimo ypatumų analizė.
 7. Miškų būklė ir jos kaitos analizė Lietuvos nacionaliniuose parkuose;
 8. Miškų būklės tyrimas N-me  nacionalinio parko rezervate ar saugojamoje teritorijoje;
 9. Medžių prieaugio ypatumai N-je teritorijoje, ir jį sąlygojantys veiksniai.
 10. Foninės ar lokalios taršos poveikis miškų būklei

* pageidaujami bakalaurai išmanantys matematinius statistinius metodus bei mokantys anglų kalbą. Geriausiems yra galimybė gauti papildomą LMT skiriamą pusmečio stipendiją (mokymosi vidurkis > 9).

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai