Medienos mokslo ir prekybos studijų programoje

 

Lekt. G. Činga

 1. Skirtingų medienos ruošos technologinių sprendimų ekonominė analizė.
 2. Pasirinkto medienos apdirbimo proceso ekonominis vertinimas.
 3. Pasirinkto medienos produkto ar žaliavos paklausą ir pasiūlą lemiančių veiksnių analizė.

Doc. M. Kavaliauskas

 1. Medienos produktų ir paslaugų rinkodaros priemonių analizė.
 2. Įmonių užsiimančių medienos apdribimo veikla analizė.
 3. Kokybinė visuomenės nuomonės apie  medienos apdribimo įmonių veiklą analizė.
 4. Kiekybinė visuomenės nuomonės apie  medienos apdribimo įmonių veiklą analizė.
 5. Lietuvos medienos pramonės veiklos su n valstybe palyginimas.

Lekt. J. Saladis

 1. Pušų (eglių, beržų, juodalksnio) medienos sendinimo natūraliomis sąlygomis ypatumai.
 2. Biokuro ruošos N įmonėje tyrimas ir įvertinimas.
 3. Medienos ruošos logistikos N įmonėje tyrimas ir įvertinimas.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai