Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai

MMI

Doc. dr. Donatas Jonikavičius
1. Medžių būklės tyrimai urbanizuotose teritorijose naudojant nuotolinius tyrimų metodus
  Monitoring tree helth in urban areas using remote sensing

2. Rekreacinių objektų išsidėstymo n savivaldybėje analizė naudojant GIS
  GIS based analysis of location of recreation objects in N municipality

Doc. dr. Marius Kavaliauskas
1. Visuomenės nuomonės apie n objektą tyrimas
Public opinion analysis on n issue

2. N objekto kokybinė analizė
Qualitative analysis on n issue

3. N objekto veiklos (valdymo) efektyvumo analizė
Performance (management) efficiency analysis in n issue

4.Teisės aktų, reguliuojančių miestų miškininkystę, analizė
Analysis of legal acts regulating urban forestry

5. Miestų miškininkystės politikai įtaką darančių veiksnių analizė
Analysis of factors influencing urban forest policy

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt