Dabarties charakteristika

Miškotvarkos ir medienotyros instituto personalas

Profesoriai:
Algirdas Augustaitis dr. – 0,4 etato
Gintautas Mozgeris dr. – 1,0 etatas
Petras Rupšys dr. – 0,5 etato

Docentai:
Edmundas Petrauskas dr. – 1,0 etatas
Almantas Kliučius dr. – 1,0 etatas
Marius Kavaliauskas dr. – 1,25 etato
Donatas Jonikavičius dr. – 0,75 etato

Lektoriai:
Gintautas Činga – 1,25 etato
Edgaras Linkevičius dr. – 1,0 etato
Daiva Tiškutė-Memgaudienė dr. – 0,35 etato
Jonas Saladis dr. – 1,0 etatas
Dalius Vitunskas – 1,0 etatas

Doktorantai:
Martynas Narmontas
Ainis Pivoras
Nerijus Sidabras
Nerijus Pivoriūnas
Marius Mikalajūnas
Vytautė Juodkienė
Michailas Palicinas
Giedrius Šidlauskas
Daiva Juknelienė

Pagalbinis personalas:
Lina Ūksienė – direktoriaus referentė 1,0 etatas
Vida Janavičienė – laborantė 1,0 etatas
Dalius Vitunskas – mokymo meistras 0,5 etato
Giedrius Bosas – studijų išteklių tvarkytojas 0,3 etato
Romas Memgaudas – studijų išteklių tvarkytojas 0,3 etato

Mokslinės veiklos sritys ir kryptys
Žemės ūkio mokslai – miškotyros kryptis
Socialiniai mokslai – ekonomikos, politikos, teisės, vadybos ir administravimo kryptys
Technologiniai mokslai – aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos kryptys


 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai