Studijų moduliai

Eil. Nr. Kodas Studijų dalyko pavadinimas
Agronomija
1. MEMBB035 Agrarinė miškininkystė (4 kr.)
Želdininkystė
1. MEMBB037 Miškininkystė ir miškotvarka (5 kr.)
2. MEMBB042 Kraštovaizdžio geografija (3 kr.)
3. MEMBB045 Želdynų projektavimas I (5 kr.)
4. MEMBB047 Kraštovaizdžio architektūros teorija (5 kr.)
5. MEMBB049 Želdininkystės mokomoji praktika (3 kr.)
6. MEMBB057 Rekreacinė miškininkystė (6 kr.)
7. MEMBB081 Želdynų projektavimo pagrindai (5 kr.)
8. MEMBB082 Kraštovaizdžio architektūros istorija (5 kr.)
9. MEMBB083 Dendrologija (5 kr.)
Miestų ir rekreacinė miškininkystė
1. MEMB B025 Stuburinių gyvūnų biologija (5 kr.)
2. MEMBB050 Dendrologija (6 kr.)
3. MEMBB051 Kraštovaizdžio architektūra (6 kr.)
4. MEMBB052 Kompiuterinė grafika želdynų projektavime (4 kr.)
5. MEMBB053 Stuburinių gyvūnų biologija (5 kr.)
6. MEMBB054 Specialioji ekologija (8 kr.)
7. MEMBB055 Sodmenų išauginimo technologijos (5 kr.)
8. MEMBB056 Miško ir želdynų apsauga (8 kr.)
9. MEMBB057 Rekreacinė miškininkystė (6 kr.)
Miškininkystė
1. MEMBB002 Dendrologija (6 kr.)
2. MEMBB008 Miško medžių genetika ir sodmenų išauginimo technologijos (8 kr.)
3. MEMBB009 Miško atkūrimas ir įveisimas (5 kr.)
4. MEMBB010 Miško žvėrių ir paukščių biologija (5 kr.)
5. MEMBB011 Miško ekologija (5 kr.)
6. MEMBB012 Miško apsauga (8 kr.)
7. MEMBB013 Medžioklėtyros pagrindai (5 kr.)
8. MEMBB014 Medynų formavimas ir kirtimai (5 kr.)
9. MEMBB015 Augalų biologijos ir dendrologijos mokomoji praktika (5 kr.)
10. MEMBB017 Miškininkystės kompleksinė praktika I (5 kr.)
11. MEMBB018 Miškininkystės kompleksinė praktika II (4 kr.)
12. MEMBB019 Profesinės veiklos praktika (6 kr.)
13. MEMBB020 Biotechnologijų pagrindai miškininkystėje (6 kr.)
14. MEMBB021 Pelkinė miškininkystė (4 kr.)
15. MEMBB022 Plantacinė miškininkystė (6 kr.)
16. MEMBB023 Ekologinė miškininkystė (7 kr.)
17. MEMBB024 Medynų formavimas įvairios paskirties miškuose (3 kr.)
18. MEMBB026 Kraštovaizdžio architektūros, miestų ir rekreacinės miškininkystės pagrindai (6 kr.)
19. MEMBB029 Kraštovaizdžio ekologija (3 kr.)
20. MEMBB030 Medžiojamųjų gyvūnų anatomija, fiziologija, ligos ir parazitai
21. MEMBB031 Medžioklės produktai
22. MEMBB032 Medžioklės technologija ir biotechnija
23. MEMBB033 Medžioklėtvarka
24. MEMBB034 Medžiojamųjų gyvūnų veisimas, žvėrininkystė ir kinologija
25. MEMBB052 Kompiuterinė grafika želdynų projektavime (4 kr.)
26. MEMBB060 Želdynų projektavimas įrengimas ir priežiūra (5 kr.)
27. MEMBB061 Rekreacinių teritorijų planavimas (3 kr.)
28. MEMBB069 Dekoratyvioji dendrologija (3 kr.)
ŽŪIF
1. MEMBB040 Energetinių ir sumedėjusių augalų auginimo technologijos (4 kr.)
Taikomoji ekologija
1. MEMBB002 Dendrologija (6 kr.)
2. MEMBB003 Stuburinių gyvūnų biologija (5 kr.)
3. MEMBB004 Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas (3 kr.)
4. MEMBB005 Ekologinė genetika (3 kr.)
5. MEMBB006 Tvarioji miškininkystė (6 kr.)
6. MEMBB016 Augalų biologijos ir dendrologijos mokomoji praktika (5 kr.)
7. MEMBB007 Rekreacija (6 kr.)
Laisvai pasirenkamas visiems
1. MEMB L007 Kinologijos pagrindai (3 kr.)
Magistrantūra
Miškininkystė
1. MEMBM003 Miško atkūrimo ekologizacija (6 kr.)
2. MEMBM005 Konsultavimo metodologija(6 kr.)
3. MEMBM006 Taikomoji genetika ir biotechnologijos miškininkystėje (6 kr.)
4. MEMBM007 Miško ekosistemų dinaminis tvarumas (6 kr.)
5. MEMBM008 Rekreacinė miškininkystė (6 kr.)
6. MEMBM009 Maksimaliai produktyvių medynų formavimas (6 kr.)
7. MEMBM010 Aplinkos monitoringas (6 kr.)
8. MEMBM011 Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija (6 kr.)
9. MEMBM013 Medžioklinė teriologija, ornitologija, kinologija (6 kr.)
10. MEMBM012 Medžiojamųjų gyvūnų etologija (6 kr.)
11. MEMBM014 Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas ir medžioklės ūkio produktyvumas (6 kr.)
12. MEMBM017 Miško ekologinė – evoliucinė genetika (6 kr.)
13. MEMBM027 Pelkėtyra (6 kr.)
Taikomoji ekologija
1. MEMBM001 Stuburinių gyvūnų įvairovė ir apsauga (6 kr.)
2. MEMBM002 Ekologinė-evoliucinė genetika (6 kr.)
3. MEMBM003 Miško atkūrimo ekologizacija (6 kr.)
4. MEMBM004 Tvarių medynų formavimas (6 kr.)
5. MEMBM005 Konsultavimo metodologija(6 kr.)
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas
1. MEMBM001 Stuburinių gyvūnų įvairovė ir apsauga (6 kr.)
2. MEMBM006 Taikomoji genetika ir biotechnologijos miškininkystėje (6 kr.)
3. MEMBM007 Miško ekosistemų dinaminis tvarumas (6 kr.)
4. MEMBM008 Rekreacinė miškininkystė (6 kr.)
5. MEMBM018 Laukinių gyvūnų tyrimo metodologija (6 kr.)
6. MEMBM019 Gyvūnų ekologija ir etologija (6 kr.)
7. MEMBM020 Medžioklinė teriologija ir ornitologija (6 kr.)
8. MEMBM021 Biotechnija bei laukinių gyvūnų ligos ir parazitai (6 kr.)
9. MEMBM022 Medžioklinė kinologija (6 kr.)
10. MEMBM023 Laukinių gyvūnų prekių mokslas (6 kr.)
11. MEMBM024 Medžioklėtvarka ir medžioklės technologija (6 kr.)
12. MEMBM025 Laukinių gyvūnų apsaugos ir naudojimo teisė (6 kr.)
13. MEMBM026 Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas ir medžioklės ūkis (6 kr.)
Miestų ir rekreacinė miškininkystė
1. MEMMM020 Mokslinių tyrimų metodologija (6 kr.)
2. MEMMM021 GIS miestų ir rekreacinėje miškininkystėje (6 kr.)
3. MEMBM038 Miesto ir želdynų sistemos ir vystymasis bei planavimas (6 kr.)
4. MEMBM029 Rekreacinė miškininkystė (6 kr.)
5. MEMBM030 Darnus miesto miškų, parkų ir želdinių tvarkymas (6 kr.)

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai