Kitos metodinės priemonės

Eil. Nr.

Autoriai

Pavadinimas

Paskirtis

Leidykla

Puslapiu skaicius

Tiražas

Mokomosios priemones (popieriniai variantai)

2

A.Dumbrauskas, G.Mozgeris, A.Kuliešis, [L.Straigyte], G.Vyciene GIS praktikos darbai Metodiniai patarimai LŽUU leid.centr. 159 250

3

R. Karpuška,[M. Navasaitis] Sumedejusiu augalu morfologiniu ir generatyviniu daliu nuotrauku albumas Mišku fak. studentams 200 1

Mokomosios priemones (elektroniai variantai, išskyrus nuotolinio mokymo)

4

J. Šepetiene Miškininkystes pagrindai (mokomoji knyga) Ekologijos spec. stud.

LŽUU

41

x

5

[R. Žalkauskas, G. Brazaitis] Kraštovaizdžio ekologija ir apsauga MF studentams LŽUU

150

x

6

G. Brazaitis Stuburiniu gyvunu ekologija ir apsauga MF studentams

LŽUU

111

x

Nuotolinio mokymo priemones

7

A. Pliura Miško ekologine- evoliucine genetikahttp://www.forestgen.mi.lt
/content/studijos.htm
MF studentams

210

x

8

R. Žalkauskas Kai kurie GIS
technologiju taikymo
kraštovaizdžio
komponavime
ypatumai
http://www.giscentras.lt
/index.php /material/
MF studentams

8

X

9

R. Žalkauskas, K. Petelis, G. Brazaitis GIS taikymas medžiokletvarkoje http://www.giscentras.lt/
index.php/material/
MF studentams

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai