2016 m.

Vadovėlių ir studijų knygų rengimas ir leidyba

Eil. Nr. Autoriai Pavadinimas

Paskirtis

 

Leidykla Sp. lankų skaičius Tiražas
Išleisti vadovėliai ir studijų knygos
1. Janina Šepetienė Tvarioji miškininkystė Studijų knyga ASU 5,5 200
Parengti, bet neišleisti vadovėliai ir studijų knygos
1. Kęstutis Pėtelis Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas Studijų knyga ASU 4,5 x

Kitų metodinių priemonių (be dalykų aprašų) leidyba

Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla Sp. lankų skaičius Tiražas
Mokomosios priemonės (popieriniai variantai)
Straigytė, L.

Vietinių medžių rūšių lajų formų bei kamienų

Nuotraukos – plakatai

Dendrologijos laboratorijoje
Mokomosios priemonės (elektroniniai variantai, išskyrus nuotolinio mokymo)
Stankevičiūtė Jolanta Laukinių gyvūnų mėsos kokybė ir sauga (redagavimo stadijoje) x x

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai