2015 m.

Vadovėlių ir studijų knygų rengimas ir leidyba

Eil. Nr. Autoriai Pavadinimas

Paskirtis

 

Leidykla Sp. lankų skaičius Tiražas
Išleisti vadovėliai ir studijų knygos
Parengti, bet neišleisti vadovėliai ir studijų knygos
1. Janina Šepetienė Tvarioji miškininkystė Studijų knyga ASU 3,0 x
2. Kęstutis Pėtelis Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas Studijų knyga ASU 4,5 x

Kitų metodinių priemonių (be dalykų aprašų) leidyba

Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla Sp. lankų skaičius Tiražas
Mokomosios priemonės (popieriniai variantai)
Jurkštienė A., O., Vaidelys J, Vaidelys T. Alpinariumų ir atraminių sienučių želdinimas I dalis Mokymo priemonė Kauno kolegijos leidybos centras 5,5 50 egz.
Jurkštienė A., O., Vaidelys J, Vaidelys T. Alpinariumų ir atraminių sienučių želdinimas II dalis Mokymo priemonė Kauno kolegijos leidybos centras 9 50 egz.

 


 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt