2011 m.

Vadovėlių ir mokomųjų knygųrengimas ir leidyba

Eil. Nr. Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla Puslapių skaičius Tiražas
Išleisti vadovėliai ir mokomosios knygos
1. Jonas Račinskas Miško priešgaisrinė apsauga Studentų mokymui ASU 80 15
2. Tadas Vaidelys, Jonas Vaidelys,

Janina Vaidelienė

Balkonų ir terasų želdinimas Mokymo priemonė Kauno kolegijos leidybos centras 171 150

Kitų metodinių priemonių

Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla Psl. skaičius Tiražas
Mokomosios priemonės (popieriniai variantai)
Mindaugas Navasaitis LŽŪU Arboretumas

1991-2011

Mokymo priemonė UAB „Print easy“ 128 500
Mokomosios priemonės (elektroniai variantai, išskyrus nuotolinio mokymo)
  1. Riepšas
Miško atkūrimas ir įveisimas I pakopos stud. CD 205 x
  1. Riepšas
Miško atkūrimo ekologizacija II pakopos stud. CD 115 x
  1. Riepšas
Rekreacinė miškininkystė II pakopos stud. CD 204 x

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai