2010 m.

Vadovėlių ir mokomųjų knygų rengimas ir leidyba

Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla Puslapių skaičius Tiražas
Parengti, bet neišleisti vadovėliai ir mokomosios knygos
Danusevičius D. Biotechnologija miškų ūkyje Mokomoji knyga magistrantams 100 (A4) x
Račinskas J. Miškų priešgaisrinė apsauga. Mokomoji knyga. Studentų mokymui LŽŪU 80 x

Kitų metodinių priemonių leidyba

Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla Psl. skaičius Tiražas
Mokomosios priemonės (elektroniai variantai, išskyrus nuotolinio mokymo)
Riepšas E. Rekreacinė miškininkystė I d. Magistr. studijoms LŽŪU 84 x
Riepšas E. Rekreacinė miškininkystė II d. Magistr. studijoms LŽŪU 121 x
Straigytė L. Rekomendacijos sumedėjusių augalų herbarui parengti Agronomijos spec. Studentams, studijuojantiems bendrąją dendrologiją LŽŪU 48 x

 

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai