2009 m.

Vadovėlių ir mokomųjų knygų rengimas ir leidyba

Eil. Nr. Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla Puslapių  skaičius Tiražas

Išleisti vadovėliai ir mokomosios knygos

1. Riepšas, E. Rekreacinė miškininkystė Magistrantams LŽŪU leid. centr. 118 100

Parengti, bet neišleisti vadovėliai ir mokomosios knygos

1. Juodvalkis, A. Medynų formavimas ir kirtimai Bakalaurams ir magistrantams „Lututė“ 240 x

Kitų metodinių priemonių (be dalykų aprašų) leidyba

Autoriai Pavadinimas Paskirtis Leidykla Psl. skaičius Tiražas

Mokomosios priemonės (popieriniai variantai)

  1. Šepetienė
Metodiniai patarimai miškų ūkio pagrindų kursiniam projektui rengti Ekologijos spec. studentams LŽŪU 23 150

Mokomosios priemonės (elektroniai variantai, išskyrus nuotolinio mokymo)

  1. Baranauskas, S. Juknevičius, J., Stankevičiūtė
Pašarai ir galvijų šėrimas Agronomijos spec. studentams (Elektroninė versija) x
  1. Račinskas, P. Jakas
Miškų priešgaisrinė apsauga Studentų mokymui LŽŪU 80 x

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai