2007 m.

Vadoveliai ir mokomosios knygos

Eil. Nr.

Autoriai

Pavadinimas

Paskirtis

Leidykla

Puslapiu skaicius

Tiražas

Išleisti vadoveliai ir mokomosios knygos

1

S. Mirinas,

[E. Bartkevicius, R. Žalkauskas]

Saugomos teritorijos Lietuvoje LŽUU studentams LŽUU leid.centr.

91

2

E. Riepšas Rekreacine miškininkyste (mok.knyga) MF magistrantams LŽUU leid.centr.

84

200

1

A. Juodvalkis Medynu ugdymo kirtimai (mok. knygos) Mišku fak. studentams LŽUU leid.centr. 114 200

Parengti, bet neišleisti vadoveliai ir mokomosios knygos

3

[A. Juodvalkis], L. Kairiukštis Medynu formavimas ir kirtimai Mišku fak. studentams Rankraštis

200

x

4

[M. Navasaitis] Dekoratyviniai medžiai ir ju pritaikymas (mokomoji knyga) MEMI L22 AF III k. Lutute

150

x

5

[E. Bartkevicius, A. Juodvalkis, Petelis, K., Riepšas, E., Ruseckas, J.] Miško ekologija (vadovelis) MF student. Enciklopedija

~240

x

6

[J. Šepetiene] Miškininkystes pagrindai (mokomoji knyga) Mišku fak. Ekologijos spec. stud.

60

x

7

[J. Šepetiene, K. Petelis, G. Brazaitis] Pabukime miške Mokomoji knyga jaunimui. Lutute

145

Kitos metodinės priemonės

Eil. Nr.

Autoriai

Pavadinimas

Paskirtis

Leidykla

Puslapiu skaicius

Tiražas

Mokomosios priemones (popieriniai variantai)

2

A.Dumbrauskas, G.Mozgeris, A.Kuliešis, [L.Straigyte], G.Vyciene GIS praktikos darbai Metodiniai patarimai LŽUU leid.centr. 159 250

3

R. Karpuška,

[M. Navasaitis]

Sumedejusiu augalu morfologiniu ir generatyviniu daliu nuotrauku albumas Mišku fak. studentams 200 1

Mokomosios priemones (elektroniai variantai, išskyrus nuotolinio mokymo)

4

J. Šepetiene Miškininkystes pagrindai (mokomoji knyga) Ekologijos spec. stud.

LŽUU

41

x

5

[R. Žalkauskas, G. Brazaitis] Kraštovaizdžio ekologija ir apsauga MF studentams LŽUU

150

x

6

G. Brazaitis Stuburiniu gyvunu ekologija ir apsauga MF studentams

LŽUU

111

x

Nuotolinio mokymo priemones

7

A. Pliura Miško ekologine- evoliucine genetikahttp://www.forestgen.mi.lt
/content/studijos.htm
MF studentams

210

x

8

R. Žalkauskas Kai kurie GIS
technologiju taikymo
kraštovaizdžio
komponavime
ypatumai
http://www.giscentras.lt
/index.php /material/
MF studentams

8

X

9

R. Žalkauskas, K. Petelis, G. Brazaitis GIS taikymas medžiokletvarkoje http://www.giscentras.lt/
index.php/material/
MF studentams

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt