1997-2006 m

 1. Navasaitis A. Miško žvėrių pažinimas (metodiniai nurodymai). Kaunas – Akademija, 1997. – 60 p.
 2. Račinskas J. Metodiniai patarimai medelyno kursiniam projektui ruošti. Kaunas – Akademija, 1997. – 46 p.
 3. Šepetienė J. Miške (metodiniai patarimai jauniesiems miško bičiuliams).- 1998, Miškotyra Nr. 1.- P. 6-10.
 4. Šepetienė J. Miškininkystės pagrindai (Paskaitų konspektas Miškų fakulteto taikomosios ekologijos specialybės studentams). LŽŪU.- 1998.- P. 69.
 5. Pėtelis K., Padaiga V. Miško gyventojai (Metodiniai patarimai jauniesiems miško bičiuliams).- 1998, Miškotyra Nr. 1.- P. 23-31.
 6. Račinskas J. Patarimai sodmenų išauginimo kontroliniams darbams rašyti ir užduotys. Kaunas-Akademija.- 1998.- 13 p.
 7. Riepšas E. Miško želdinimo darbų ir želdinių vertinimas (Metodiniai patarimai MF studentams). Kaunas-Akademija.- 1998.- 24 p.
 8. Riepšas E., Navasaitis M. ir kt. Apsauginių kelių želdinių įveisimo ir priežiūros rekomendacijos. (Metodiniai nurodymai LŽŪU studentams. Kaunas-Akademija, 1998.- 52 p.
 9. Belova O. Medžiojamųjų gyvūnų elgesio tyrimai. Paskaitų konspektas. Kaunas-Akademija, 1999, 20 p.
 10. Jakas P. Miško tipų serijų, augaviečių tipų apibūdinimas ir jų potencinių galimybių išnaudojimo įvertinimas. Metodiniai patarimai MF miškotyros specialybės studentams praktikos darbams atlikti. Kaunas – Akademija, 1999, 10 p.
 11. Navasaitis M. Lietuvos autochtoninė dendroflora. Paskaitų konspektas. Kaunas – Akademija, 1999, 26 p.
 12. Račinskas J. Metodiniai patarimai miško sėklininkystės laboratoriniams darbams atlikti. Kaunas – Akademija, 1999, 59 p.
 13. Riepšas E. Miškų tvarkymas rekreacinės paskirties teritorijose. Metodiniai patarimai Miškų fakulteto studentams. Kaunas- Akademija, 1999, 41 p.
 14. Cirtautas V.-G. Medžių ir krūmų asortimentas sodybų želdiniams. Metodiniai patarimai AF studentams aplinkotvarkos kursiniam projektui rengti. Akademija, 2000, 28 p.
 15. Navasaitis M. Patarimai dendrologijos laboratoriniams darbams atlikti. Akademija, 2000, 31 p.
 16. Račinskas J., Jakas P. Metodiniai patarimai miškų priešgaisrinių priemonių projektui rengti.      Akademija, 2000, 16 p.
 17. Cirtautas V.-G. Augalų kolekcijos Lietuvoje. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 58-61.
 18. Gabrilavičius R. Medžių ir krūmų žydėjimo bei derėjimo vertinimas. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 138-141.
 19. Gradeckas A. Energetinėms plantacijoms perspektyvių vietinių gluosnių (karklų) rūšių paieška ir vertinimas. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 90-92.
 20. Navasaitis M. Lietuvoje savaime paplitusių sumedėjusių augalų skiriamieji požymiai. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 68-77.
 21. Navasaitis M. Retų formų medžių ir krūmų paieška. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p.78-80.
 22. Ozolinčius R. Ką vadiname biologine įvairove ir kodėl svarbu ją saugoti. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 54-57.
 23. Pėtelis K. Pažink žvėrių pėdsakus. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 103-108.
 24. Pėtelis K. Sodybos paukščių ir žvėrelių stebėjimas. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 109-115.
 25. Riepšas E. Miško želdinių prigijimo tyrimai. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 150-151.
 26. Ruseckas J. Apytikslis želdinių liejimo terminų nustatymo būdas. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 152-157.
 27. Šepetienė J. Miškų šeimininkai . Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 29-32.
 28. Šepetienė J. Pažinkime pomiškį ir traką. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 96-99.
 29. Šepetienė J. Saugotinų vietų miške paieška. Pažink mišką. Mokomoji knyga jauniesiems miško bičiuliams. Kaunas, Lututė, 2000, p. 100-102.
 30. Navasaitis M. Patarimai dekoratyvinio apželdinimo kursiniam projektui rengti (Miškų fakulteto studentams). Akademija, 2001, 50 p.
 31. Račinskas J. Miško sodmenų auginimo metodiniai patarimai. Akademija, 2001, 31 p.
 32. Riepšas E. Miško sodmenų, želdinių, žėlinių apskaitos ir vertinimo metodika (patvirtinta LR Aplinkos ministro 2000m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 544). Kaunas : Naujasis laukas, 2001, p.55-69.
 33. Šepetienė J. Metodiniai patarimai miškininkystės kursiniam projektui rengti (Miškų fakulteto taikomosios ekologijos specialybės studentams. Akademija, 2001, 27 p.
 34. Navasaitis A. Miško paukščių lizdų pažinimas. 2002 m.
 35. Danusevičius D. Metodiniai patarimai miško medžių selekcijos laboratoriniams darbams. Miškų fakulteto studentams. Akademija, 2002, 29 p.
 36. Juodvalkis A., Račinskas J., Riepšas E. Miško atkūrimo, formavimo ir kirtimo pagrindai. Metodinė dalomoji medžiaga. LŽŪU, 2002, 49 p.
 37. Navasaitis M. Patarimai dekoratyvinio apželdinimo kursiniam projektui rengti (Miškų fakulteto studentams). Akademija, 2002, 57 p.
 38. Račinskas J. Medelyno projektui rengti metodiniai patarimai. Akademija, 2002, 44 p.
 39. Šepetienė J. Patarimai miškininkystės laboratoriniams darbams atlikti (AF studentams). Akademija, 2002, 29 p.
 40. Žalkauskas R. Metodiniai patarimai kraštotvarkos kursiniam darbui ruošti (Miškų fakulteto studentams). Akademija, 2002, 50 p.
 41. Šepetienė J. Miškininkystės pagrindai. paskaitų konspektas AF studentams. LŽŪU. 2003, 46 p.
 42. Juodvalkis A. Medynų formavimo ir miško apsaugos gamyb. praktikos nurodymai (Miškų fakulteto studentams).LŽŪU, 2004, 10 p.
 43. Juknevičius S., Pėtelis K., Žilinskienė A. Paukščiai netradiciniuose ūkiuose. Vandens paukščiai (Metodinė priemonė (patarimai)). Judex, 2004, 80 p.
 44. Račinskas J. Miškų priešgaisrinė apsauga (Paskaitų konspektas), LŽŪU, 2004, 48 p.
 45. Grikevičius R., Patiejūnas K., Paulauskas V., Petkevičienė O., Šepeteinė J. Darbai, pokalbiai, stebėjimai miške. (Metodinis leidinys (patarimai)). Vitamka, 2004, 40 p.
 46. Šepetienė J. Metodiniai patarimai MF Taikomosios ekologijos studentams Miškininkystės projektams rengti. LŽŪU, 2004, 30 p.
 47. Navasaitis M. Dendrologija. Vilnius. Margi raštai, 2004, 856 p.
 48. Ruseckas J. Ūkinių miškų augaviečių našumo kitimo dėl jų nusausinimo vertinimas (Metodiniai patarimai MF studentams praktikos darbams atlikti). LŽŪU, 2004, 22 p.
 49. Račinskas J. Miško sodmenų auginimas. Metodiniai patarimai. 2005,LŽŪU, 24 p.
 50. Riepšas E. Miško atkūrimo ir įveisimo technologijų mokomosios praktikos programa ir metodiniai patarimai Miškų fakulteto studentams. 2005,LŽŪU, 15 p.
 51. Straigytė L.,Juknevičiu S.    Beržoto dendrologinė kolekcija. Baltijos kopija,2005, 116 p.
 52. Šepetienė J.Metodiniai pat. Miškininkystės kursiniam projektui rengti. Miškų fakulteto ekologijos specialybės studentams. LŽŪU, 2005, 28 p.
 53. Navasaitis M., Straigytė L. Skinderiškio dendroparkas. Lututė, 2006, 200 p.
 54. Šepetienė J. Miškininkystės pagrindai. Paskaitų konspektas agr. ir ekologijos spec. studentams. LŽŪU, 2006, 47 p.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt