Mokymo priemonės

Vadovėliai

 1. Mozgeris G., Dumbrauskas A., Jonikavičius D. Geografinių informacinių sistemų pagrindai (studijų knyga ). ASU Leidybos centras, 2015. – 205 p.
 2. Sudarytojas Juozapas Algirdas Mažeika. Miško naudojimas ir logistika -vadovėlis. Akademija. -2008.-399 p.
 3. K.Navickas, R. Zinkevičius. Medienos ruošos, mašinos ir energetika. -2008. Akademija, -283 p.
 4. Daniulis J. Miškokartografija:Paskaitųkonspektas.- Kaunas, LŽŪU. -2002. -70p.
 5. Daniulis J. Aerofotometodai:aerofotonuotraukų dešifravimas. LŽŪU Miškotvarkos katedra. Leidykla “Enciklopedija”.-Vilnius,1998.-242p.

Kitos mokymo priemonės

 1. E. Petrauskas, A.Kuliešis, A.Tebėra. Medienos tūrio lentelės.4 laida. Naujasis lankas, 2010. -192 p.
 2. G. Mozgeris. Nuotoliniai metodai: laboratorinių darbų aprašas.LŽŪU leidybinis centras, 2010. – 59 p.
 3. G. Mozgeris, A.  Augustaitis. Darbo ArcGIS 9.3 programine įranga pagrindai: papildoma mokomoji medžiaga. LŽŪU leidybinis centras , 2010. – 145 p.
 4. J. A. Mažeika. Miško įmonių valdymo sistemos projektavimas (MEF bakalauro studijoms). Akademija, 2007.-16 p.
 5. M. Puodžiūnas. Miško logistika. Akademija, 2008.-32p.
 6. J. A. Mažeika. Miško naudojimo valdymas. Akademija,2008.-44p.
 7. R. Zinkevičius, A. Jasinskas. Medienos ruošos mašinos ir mechanizmai. Akademija 2008.
 8. D. Vitunskas. Medienos ruošos technologijos. Akademija. -2008.-32 p.
 9. A. Tebėra. Miško prekių mokslas. Akademija. -2008.-65 p.
 10. G. Mozgeris. Georafinės informacinės (Gis) technologinėje miškotvarkoje. Akademija. -2008.-79p.
 11. N. Navickas, K. Venclauskas. Bionergetikos teoriniai pagrindai. Akademija. -2008.-31p.
 12. Mažeika J. Metodiniai patarimai magistro darbui rengti. MF magistrantams.  Akademija, 2006.
 13. Daniulis J., Kliučius A., Venckus A. Dendrometrija. Mokomosios praktikos metodiniai patarimai. LŽŪU Leidybos centras, 2004. -48p.
 14. Petrauskas E. Miško išteklių modeliavimas: Darbo su miško išteklių dinamikos ir naudojimo prognozės modeliu “KUPOLIS” metodiniai patarimai. – Akademija, 2002. -29 p.
 15. A. Tebėra. Pušų, eglių, beržų, alksnių, drebulių, ąžuolų, uosių ir klevų rąstų kokybės klasifikavimo normatyvai.
 16. Rutkauskas A. ir kt. Lietuvos miškotvarkos taisyklės. 2001.-96p.
 17. Žadeikis R. Standartizacijos pagrindai. 2dalis. Paskaitų konspektas Miškų fakulteto studentams ir magistrantams. Akademija, 2000.-32p.
 18. Derenka E. Motorinis pjūklas. 1dalis. Konstrukcija, priežiūra. Paskaitų konspektas miškotyros specialybės studentams. Kaunas-Akademija, 2000 50p.
 19. Derenka E. Motorinis pjūklas. 1dalis. Konstrukcija, priežiūra. Paskaitų konspektas miškotyros specialybės studentams. -Kaunas-Akademija, 1999. -50p.
 20. Kuliešis A., Petrauskas E., Rutkauskas A., Tebėra A., Venckus A. Medienos tūrio lentelės/Antras papildytas leidimas. -Kaunas, 1999.-156p.
 21. Rutkauskas A. Metodiniai nurodymai miškotvarkos kursiniam projektui rengti. Miškotvarkos katedra. – Kaunas – Akademija, 1998. -43p.
 22. Mozgeris G. Miško geoinformacinės sistemos: metodiniai patarimai laboratoriniams darbams. Miškotvarkos katedra.-Kaunas Akademija, 1998. -14p.
 23. Kuliešis A., Tebėra A. Miško našumas: metodiniai nurodymai pratyboms. Miškotvarkos katedra.-Kaunas- Akademija, 1998. -43p.
 24. A. Venckus. Dendrometrija: Kontrolinio darbo metodiniai nurodymai ir užduotys (neakivaizdinio skyriaus studentams). Kaunas-Akademija, 1997. 8p.
 25. A. Venckus, G. Mozgeris. Dendrometrija: Metodiniai nurodymai laboratoriniams darbams. Kaunas-Akademija, 1997.38p.
 26. G. Mozgeris. Miško geoinformacinės sistemos: laboratorinių metodiniai patarimai. Kaunas- Akademija, 1997. 14p.
 27. G. Mozgeris. Miško geoinformacinės sistemos: Paskaitų konspektas Miškų fakulteto studentams. Kaunas -Akademija, 1997. 85p.
 28. J. A.Mažeika. Lietuvos miško politikos pagrindai: Paskaitų konspektas Miškų fakulteto studentams. Kaunas-Akademija, 1997. 24p.
 29. A.Kuliešis, A. Tebėra. Miško našumas: Metodiniai nurodymai pratyboms. Kaunas, 1997. 43p.
 30. Žadeikis R. Standartizacijos pagrindai. 1dalis. Paskaitų konspektas Miškų fakulteto studentams ir magistrantams. Kaunas-Akademija, 1996. -56p.

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt