Straipsniai 2015 m.

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“  ir  turinčiuose citavimo indeksą

Pilnas bibliografinis aprašas

(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)

 Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
[Straigytė Lina, Baliuckas Virgilijus]. Spread intensity and invasiveness of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in Lithuanian forests // iForest-Biogeosciences and Forestry. Potenza: Societa Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. 2015, 8, p. 693-699. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete]. [Citav. rod (F): 1.269; bendr. cit. rod: 1.647 (2014)] Straigytė Lina; Baliuckas Virgilijus 1971-7458.
[Straigytė Lina]; Cekstere Gunta; Laivins Maris; Marozas Vitas. The spread, intensity and invasiveness of the Acer negundo in Riga and Kaunas // Dendrobiology. Vol. 74 (2015), p. 155-166. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete]. [Citav. rod (F): 0.556; bendr. cit. rod: 1.647 (2014)] Straigytė Lina 1641-1307.
Aučina, Algis; Rudawska, Maria; Leski, Tomasz; Skridaila, Audrius; Pašakinskienė, Izolda; [Riepšas, Edvardas]. Forest litter as the mulch improving growth and ectomycorrhizal diversity of bare-root Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings // iForest-Biogeosciences and Forestry. Potenza: Societa Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. ISSN 1971-7458. 2015 vol. 8, p. 394-400. Prieiga per internetą: <http://www.sisef.it/iforest/pdf/?id=ifor1083-008>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 1.269; bendr. citav. rod.: 1.648] Edvardas Riepšas 1971-7458
Pretzsch, H.; Rıo del, M.; Ammer, Ch.; Avdagic, A.; Barbeito, I.; Bielak, K.; [Brazaitis, Gediminas]; Coll, L.; Dirnberger, G.; Drossler, L.; Fabrika, M.; Forrester, D.I.; [Godvod, Kšištof]; Heym, M.; Hurt, V.; Kurylyak, V.; Lof, M.; Lombardi, F.; Matovic, B.; Mohren, F.; Motta, R.; Ouden den, J.; Pach, M.; Ponette, Q.; Schutze, G.; Schweig, J.; Skrzyszewski, J.; Sramek, V.; Sterba, H.; Stojanovic, D.; Svoboda, M.; Vanhellemont, M.; Verheyen, K.; Wellhausen, K.; Zlatanov, T.; Bravo-Oviedo, A. Growth and yield of mixed versus pure stands of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) analysed along a productivity gradient through Europe // European Journal of Forest Research. ISSN 1612-4669. 2015, 134:5, p. 927-947. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10342-015-0900-4#page-1>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 2.095; bendr. citav. rod.: 1.648] Gediminas Brazaitis, Kšištof Godvod 1612-4669
Ruseckas J., Grigaliūnas J., [Suchockas V.], [Pliūra A.] 2015. Influence of ground water table depth, ground vegetation coverage and soil chemical properties on forest regeneration in cutovers on drained fen habitats // Baltic Forestry 21(1): 152-161. (IF=0,41) Suchockas V., Pliūra A. 1392-1355
[Pliura, A.], Lygis, V., Marciulyniene, D., [Suchockas, V.], Bakys, R. 2015. Genetic variation in susceptibility of Fraxinus excelsior half-sib families to Hymenoscyphus fraxineus following simulated spring frost and summer drought treatments. iForest – Biogeosciences doi: 10.3832/ifor1514-008 (IF=1,27)

Pliūra A., Suchockas V.

 

1971-7458

Preikša, Ž., Brazaitis, G., Marozas, V., Jaroszewicz, B. 2015. Dead wood quality influences species diversity of rare cryptogams in temperate broadleaved forests. iForest doi: 10.3832/ifor1483-008

 

Brazaitis G. 1971-7458

Augustaitis A, Kliučius A, Marozas V, [Pilkauskas M.,] Augustaitiene I, Vitas A,

Staszewski T, Jansons A, Dreimanis A (2015). Sensitivity of European beech trees to unfavorable environmental factors on the edge and outside of their distribution range in northeastern Europe. iForest (early view). – doi: 10.3832/ifor1398-008 [online 2015-10-16]

Pilkauskas  M. ISSN: 1971-7458
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Millberg H., Boberg J., [Bakys R.], Stenld J. Edge effects on fungi of Scots  pine ( Pinus sylvestris ) needles at  the Lithuanian coast Bakys Remigijus
Parengti vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą pagal sutartis
[Darius Danusevicius]; [Darius Kavaliauskas]; Barbara Fussi Optimum sample size for SSR-based estimation of representative allele frequencies and genetic diversity in Scots pine populations Darius Danusevicius, Darius Kavaliauskas,
[Darius Danusevicius]; [Gintare Narauskaite]; [Gedinimas Brazaitis]; [Kestutis Petelis]. Genetic structure of European roe deer (Careolus Carpeolus L.) populations in Lithuania based on nuclear microsatellite markers. Baltic Forestry (accepted) Darius Danusevicius, Gintare Narauskaite, Gedinimas Brazaitis, Kestutis Petelis
[Darius Danusevicius]; [Vilma Kerpauskaite]; [Darius  Kavaliauskas]; Barbara Fussi, Monika Konnert, [Virgilijus  Baliuckas] „The effect of tending and commercial thinning on genetic diversity of Scots pine stands“ Darius Danusevicius; Vilma Kerpauskaite; Darius  Kavaliauskas 0378-1127
[Danusevičius D.], [Kavaliauskas D.], [Kerpauskaitė V.], Fussi B., Konnert M. „DNA markers reveal a genetic association between a sea-side Lithuanian and Bavarian Scots pine population“, Silvae Genetica Danusevičius D., Kavaliauskas D., Kerpauskaitė V. 0037-5349

 

Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ („ISI Web of Science“ be citavimo indekso, ISI Proceedings)

Pilnas bibliografinis aprašas

(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
[Narauskaitė G.], [Danusevičius D.], [Pėtelis K.], [Brazaitis G.], [Špinkytė – Bačkaitienė R.], [Stankevičiūtė J.], [Šimkevičius K.] 2015. The Roe Deer Clasification to Ecotyoes in Mosaic Lanscape of Lithuania. The Journal of Agriculture and Forestry, Vol. 61, No. 1. Narauskaitė G,. Danusevičius D., Pėtelis K., Brazaitis G., Špinkytė – Bačkaitienė R., Stankevičiūtė J., Šimkevičius K 0554-5579
[J. Stankevičiūtė], S. M. Barkauskaitė; [G. Brazaitis]. Detection of xenobiotic substances in mute swans’ (Cygnus olor) blood. ASU, Rural development 2015. J. Stankevičiūtė, G. Brazaitis
Parengti vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą pagal sutartis
[Gerda Šilingienė], Martynas Kemėšius, [Regina Vasinauskienė], [Remigijus Žalkauskas] Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social progress“ „The Influence of Sewage Sludge on Norway Spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) seedlings Growth“ „Rural Development 2015“ Šilingienė G., Vasinauskienė R., Žalkauskas R.

 

Mokslo straipsniai  recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose  duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index  Copernicus;  EBSCO; VINITI ir kt.

Pilnas bibliografinis aprašas

(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN  Referuojanti  duomenų bazė
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
[Adeikis P.], [Špinkytė-Bačkaitienė R.], [Šimkevičius K.] 2015. First public involvement in Eurasian Lynx distribution registration in Lithuania from 2009. Acta Biol. Univ. Daugavp. 15 (1). 1- 6 p. Adeikis P., Špinkytė-Bačkaitienė R., Šimkevičius K. ISSN 1407-8953

Biosis Citation Index,

CAB Abstracts

[Makrickiene, E.], [Brazaitis, G.] 2015. Analysis of Scots pine‘s (Pinus sylvestris L.) wolf trees‘ parameters,  growth and habitat. Acta Biol. Univ. Daugavp., 15 (1): 129 – 135. Makrickiene E, Brazaitis G. 1407-8953

Biosis Citation Index,

CAB Abstracts

[Makrickiene, E., Brazaitis, G.] 2015. Scots pine‘s (Pinus sylvestris L.) wolf trees: morphotypes and growth patterns. Episteme 26/2015, t.1: 127-134. Makrickiene E., Brazaitis G. 1895-4421

PBN (Polska Bibliografia Naukowa)

 

[Vaidelys, T.] Persodinimo įtakos Lietuvoje auginamų riešutmedžių rūšių sodinukams palyginamieji tyrimai. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai. 6 (11). Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2015, p.  125-131. ISSN 2029-1906. Vaidelys T. ISSN 2029-1906 CAB Abstracts, Global Health, CABI Full Text
[Vaidelys, T.] Kompiuterinių programų, skirtų sumedėjusių augalų lapų morfologinių požymių įvertinimui, palyginamasis tyrimas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai. 6 (11). Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2015, p.  132-138. ISSN 2029-1906. Vaidelys T. ISSN 2029-1906 CAB Abstracts, Global Health, CABI Full Text
[Kavaliauskas D.], [Danusevičius D.,] Baliuckas V., Baranov O. 2015. Paprastosios pušies populiacijų genetinė struktūra Lietuvoje pagal chloroplastų DNR žymenis. Miškininkystė [Forest Sciences], 1 (77): 45–55. Kavaliauskas D. Danusevičius D. 1392-2041 CAB
[Raškauskaitė, Monika]; Darius, Danusevičius. Geografinės kilmės ir sėklos masės įtaka paprastosios pušies (Pinus syl-vestris L.) palikuonių produktyvumui ir stiebo kokybei // Miškininkystė. ISSN 1392-2041. 2015, Nr. 1 (77), p. 33-44. M. Raškauskaitė, D. Danusevičius
Parengti vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą pagal sutartis
[Vasinauskienė, Regina]; Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina; [Šilingienė, Gerda]. Drėgno vandens garo įtaka mikroskopiniams grybams rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea (L.) Moench) sėklų aplinkoje // Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2029-1906. 2015, nr. 6 (11), p. 146-151. [CAB Abstracts; Global Health]. Vasinauskienė R., Šilingienė G. ISSN 2029-1906 CAB Abstracts; Global Health
Marčiulynienė D., Lygis V., [Pliūra A.], Krivickaitė R., Dabkevičius Z. 2015. Paprastojo uosio šeimų jautrumas džiūvimui panaudojant dirbtinį sodinukų apkrėtimą Hymenoscyphus fraxineus – Miškininkystė, 1 (77): 7–19 Pliūra A. 1392-2041 CAB Abstracts
[J. Šepetienė], A. Dautartė, A. Gavenauskas. Forest Phytocenotic Changes in Impact Zone of Municipal Vilnius County(Lithuania) Waste Landfill J. Šepetienė

 

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose

Pilnas bibliografinis aprašas

(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)  ISSN /ISBN
Parengti vykdantUniversiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Gabrilevskaja-Bernat A., [Žalkauskas R.], Marozas V. Miško, oro taršos bei gyventojų sveikatingumo rodiklių sąsaja Lietuvos urbanizuotose teritorijose. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga 2015“ medžiaga, 2 t., 9-12 p. Remigijus Žalkauskas ISSN 1822-1823
Liobė, Mantas; Stepanas, Aloyzas; [Vasinauskienė, Regina]. Temperatūrinio lauko susidarymo sąlygų paviršiniame dirvožemio sluoksnyje tyrimas // Agroinžinerija ir energetika : ASU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas.. 2015, Nr. 20, p. 55–62. Regina Vasinauskienė ISSN 1392-8244
[Makrickienė, Ekaterina]; [Brazaitis, Gediminas]. Paprastosios pušies (Pinus Silvestris L.) medžių-vilkų ir kitų medyno medžių sėklinių palikuonių palyginimas // Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai : IV jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų tezės / Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. [S.l.], 2015. p. 28. Ekaterina Makrickienė, Gediminas Brazaitis
[Raškauskaitė, Monika]. Paprastosios pušies (Pinus Sylvestris L.) skirtingų populiacijų baltymų polimorfizmo nustatymas dvikryptės gelio elektroforezės ir tandeminės masių spektrometrijos metodais // Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai : IV jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų tezės / Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. [S.l.], 2015. p. 32. Monika Raškauskaitė

Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose

Pilnas bibliografinis aprašas

(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)

Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)  ISSN /ISBN
Kibiša, Artūras; [Narauskaitė Gintarė]; [Pėtelis Kęstutis]; [Šimkevičius Kastytis]; Marozas, Vitas. Large herbivore abundance, distribution and winter pasture quality in two game farms in North Kazakhstan // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils : Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015, ISBN 9789984146874. p. 79. Narauskaitė G.; Pėtelis K.; Šimkevičius K.; ISBN 9789984146874
[Mažėtis, Ramūnas]; [Brazaitis, Gediminas]; Juzikis, Robertas. Deadwood accumulation in deciduous dominated forests // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015,. p. 124. Prieiga per internetą: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>. Ramūnas Mažėtis, Gediminas Brazaitis ISBN 9789984146874
Plaušinytė, Erika; Armolaitis, Kęstutis; Stakėnas, Vidas; Marozas, Vitas; [Bartkevičius, Edmundas]. Changes in the condition of ground vegetation exposed by technogenic emissions from nitrogen fertilizer plant under reduced pollution // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015, ISBN 9789984146874. p. 112. Prieiga per internetą: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>. Bartkevičius Edmundas ISBN 9789984146874
[Adeikis, Petras]; [Špinkytė-Bačkaitienė, Renata]; [Šimkevičius, Kastytis]. First public involvement in lynx distribution registration in Lithuania from 2009 // 8th International Conference on Biodiversity Research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : Book of Abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015, ISBN 9789984146874. p. 18. Prieiga per internetą: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>. Petras Adeikis, Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Kastytis Šimkevičius ISBN 9789984146874
Augustaitis, Algirdas; [Danusevičius, Darius]; Kliučius, Almantas; Marozas, Vitas; Mozgeris, Gintautas; Linkevičius, Edgaras; Augustaitienė, Ingrida; Kavaliauskas, Darius; Plaušinytė, Erika. The role of genetic diversity and inbreeding of Scots pine stands surviving the effect of unfavourable environmental factors under the presses of climate changes: 3 steps Lithuanian case studies // Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests [elektroninis išteklius] : International Congress : programme and abstracts, 1-5 June, 2015, Nice, France / International Union of Forest Research Organizations. Nice, 2015. p. 121. Darius Danusevičius
[Brazaitis, Gediminas]; [Šimkevičius, Kastytis]. Resident bird communities in pine and deciduous forests // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015, ISBN 9789984146874. p. 43. Prieiga per internetą: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>. Gediminas Brazaitis, Kastytis Šimkevičius
Juškauskaitė, Aušra; Baranov, Oleg Yu.; , Panteleev Stanislav V.; [Baliuckas, Virgilijus]. Phenotypic plasticity and nuclear dna polymorphism of two differing Pinus sylvestris L. open-pollinated families originating from the same population // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015, ISBN 9789984146874. p. 73. Prieiga per internetą: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>. Virgilijus Baliuckas
[Makrickienė, Ekaterina]. Scots pine (pinus sylvestris l.) wolf trees: morphotypes and growth patterns // Multidirectional Research in Agriculture and Forestry : IV International Conference for PhD Students, Cracow, 21-22 March, 2015. Cracow, 2015. p. [51-52]. Prieiga per internetą: <http://www.mkd.org.pl/pliki/ABSTRACTS_IV.pdf>. Ekaterina Makrickienė
[Makrickienė, Ekaterina]; [Brazaitis, Gediminas]. Analysis of Scots pine’s (Pinus sylvestris L.) wolf trees parameters, growth and habitat // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015, ISBN 9789984146874. p. 42. Prieiga per internetą: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>. Ekaterina Makrickienė, Gediminas Brazaitis
Marozas, Vitas; Cekstere, Gunta; Laivins, Maris; [Straigytė, Lina]. Comparison of Robinia pseudoacacia and Acer negundo plant communities in cities of Riga and Kaunas // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015, ISBN 9789984146874. p. 93. Prieiga per internetą: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>. Vitas Marozas, Lina Straigytė
[Preikša, Žydrūnas]; [Brazaitis, Gediminas]. Cryptogam diversity in mature mixed broadleaved forests of various management intensity // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015, ISBN 9789984146874. p. 115. Prieiga per internetą: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>. Žydrūnas Preikša, Gediminas Brazaitis
[Straigytė, Lina]; [Vaidelys, Tadas]. Urban influence effect of dominant native tree species growth // Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests [elektroninis išteklius] : International Congress : programme and abstracts, 1-5 June, 2015, Nice, France / International Union of Forest Research Organizations. Nice, 2015. p. 156. Lina Straigytė, Tadas Vaidelys

 

Mokslo populiarinimo straipsniai

Eil. Nr. Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)
1. [Adeikis P.], [Špinkytė-Bačkaitienė R]. 2015. Kur Lietuvoje sutinkamos lūšys. // Medžiotojas ir medžioklė, Nr. 1
2. [Sabalinkienė G.] Vokiečių paukštiniai šunys – vachtelhundai vis labiau populiarėjanti medžioklinių šunų veislė Lietuvoje//Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2015, Nr.4, p.39 – 41.
3. [Danusevičius, D.] ir Danusevičius, J. 2015. Miško darbų kalendorius. Mano ūkis 1: 49-50.
4. [Danusevičius, D.]. Kalninės pušies DNR polimorfizmo tyrimai Kuršių nerijoje // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2015, Nr. 7, p. 20-21.
5. [Danusevičius, D.]. Medžiai ir krūmai – sodybų puošmena // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, balandis, p. 62–63.
6. [Danusevičius, D.]. Miškininkų aktualijos // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2015, Nr.1 (71), p. 22.
7. [Danusevičius, D.]; Danusevičius, Julius. Miško darbų kalendorius // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, sausis, p. 48–50.
8. Motiejūnaitė, J.; [Brazaitis, G.]. Nuo monokultūrų prie mišrių miškų // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2015, Nr. 1, p. 10-11.
9. [Narauskaitė, G.]. Europinė stirna Lietuvoje // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2015, Nr. 1, p. 26-30.
10. [Pilkauskas M.]. Parengti nauji specialistai – ASU Želdininkystės bakalaurų pirmoji laida// MIŠKAI (žurnalas), 2015 rugsėjis, P.66-67.
11. [Pilkauskas M.], Andžela Musaibova. Vaikutenų parko įrengimo konkursinis projektas 100414, II vieta // Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos ŽINIOS Nr. 99-100, 2015 spalis, P. 4-5.
12. R.Pilkauskas, A. Žickis, [Pilkauskas M.], V. Pilkauskas. Teritorijos tarp Europos pr. ir Lakūnų plento Kaune suplanavimo konkursinis projektas „Atoki santalka“, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos ŽINIOS Nr. 102-103, 2015 gruodis, P. 10-11.
13. [Stankevičiūtė J.]. Ančių liga – sarkocistozė. ISSN 1648-049X. Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 4(176)/2015 P. 31-33.
14. [Stankevičiūtė J.]. Lietuvos taksidermimistų sėkmė Suomijoje. ISSN 1648-049X. Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 4(176)/2015 P. 12-13.
15. [Šepetienė J.]. Jaunųjų miško bičiulių judėjimui 40 metų. Mūsų girios Nr. 5, 2015 P. 11-12.
16. [Šepetienė, J.]. Pasirinko tyrėjos kelią // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2015, Nr. 7, p. 16.
17. [Pėtelis K]. 2015. Medžioklės kultūra. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (173)  P. 4.
18. [Pėtelis K]. 2015. Medžioklės trofėjai. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (173)  P. 7- 8.
19. [Pėtelis K]., Zbignev Glazko. 2015. Seminaras apie vilkus. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (173)  P. 31-32.
20. [Pėtelis K]. 2015. Atrankinės medžioklės raida. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (174)  P. 7-8.
21. [Pėtelis K]. 2015. Stirninų medžioklė prieš rują. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (174)  P. 21-29.
22. [Pėtelis K]. 2015. Dar apie medžioklės trofėjų apžiūras. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (175)  P. 11-12.
23. [Pėtelis K]. 2015. Ar reikalingi medžioklės specialistai. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (175)  P. 16-18.
24. [Pėtelis K]. 2015. Apie medžiojimo būdus ir jų pavadinimus. Medžiojimas varant miške. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (176)  P. 7-11
25. [Pėtelis K]. 2015. Jonas Brazauskas-laukinių gyvūnų apsaugos ir medžioklės specialistas. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (176)  P. 15-16
26. [Pėtelis K]. 2015. Stirninų medžioklės sezonui pasibaigus. Medžiojimas varant miške. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (176)  P. 18-22
27. [Pėtelis K]., [Sabalinkienė G.]. 2015. Mokslininkai talkina aplinkosaugininkams.. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5-6 (177-178)  P. 31-32
28. [Pėtelis K]. 2015. Baimės akys didelės. Velnias pamiškėje Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5-6 (177-178)  P. 44
29. [Pėtelis K]. 2015. Stirnų patelių ir jauniklų medžioklė. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5-6 (177-178)  P. 14-16
30. [Pėtelis K]. 2015. Medžiojamųjų gyvūnų papildomas šėrimas. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5-6 (177-178)  P. 22-26
31. [Pėtelis K]. 2015. Nauja programa ,,Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas‘‘ Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5-6 (177-178)  P. 33-35
32. [Bartkevičius, E.]. Miškininkų derlius bręsta lėčiausiai: [pokalbis su ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanu prof. E. Bartkevičiumi / kalbėjosi] D. Valevičienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 19, p. 6-7.
33. [Bartkevičius, E.]. [Pasisakymas] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 8, p. 28-30.
34. [Bartkevičius, E.]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, balandžio 23, p. 6.
35. [Bartkevičius, E.]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, gegužės 9, p. 7.
36. [Bartkevičius, E.]; Vilimas, Vladas. Ekologinė beržų sula ir verslo galimybės Lietuvoje // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2015, Nr. 3, p. 20-21.
37. [Bartkevičius, E.]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, gegužės 16, p. 1,4.
38. [Bačkaitis, J.]. [Pasisakymas] // Miškai. ISSN 2029-350X. 2015, Nr. 8, p. 60-62.
39. [Riepšas, E.]. Kuršių nerijos kultūros paveldo išsaugojimo problemos miškininkystėje // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2015, Nr. 6, p. 22-23.
40. [Raškauskaitė, M.] Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) skirtingų populiacijų baltymų polimorfizmo tyrimas // Mūsų girios. ISSN 1392-6829, 2015, Nr. 7: 14p.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt