Straipsniai 2014 m.

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą

Pilnas bibliografinis aprašas
(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)
Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Juknys, Romualdas; Augustaitis, Algirdas; Venclovienė, Jonė; Kliučius, Almantas; Adomas, Vitas; [Bartkevičius, Edmundas]; Jurkonis, Nerijus. Dynamic response of tree growth to changing environmental pollution // European Journal of Forest Research. 2014, Vol. 133, iss. 4, p. 713-724. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/article/10.1007/s10342-013-0712-3>. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 1.682; bendr. citav. rod.: 1.605] Edmundas Bartkevičius ISSN 612-4669
Stravinskiene, Vida; [Bartkevičius, Edmundas]; Plaušinytė, Erika. Impact of industrial pollution on Scots pine (Pinus sylvestris L.) radial growth in the areas of mineral fertilizer factory „Achema“. Russian journal of ecology 2014, Vol. 45, iss. 6. p. 525-531. Bartkevičius Edmundas ISSN 1067-4136
[Brazaitis, Gediminas]; [Pėtelis, Kęstutis]; [Žalkauskas, Remigijus]; [Belova, Olgirda]; [Danusevičius, Darius]; Marozas, Vitas; [Narauskaitė, Gintarė]. 2014. Landscape effect for the Cervides Cervidae in human dominated fragmented forests. European Journal of Forest Research. 2014, Vol. 133, iss. 5, p. 857-869. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); AGRICOLA; SpringerLINK; CAB Abstracts; GeoRef; Scopus]. [Citav. rod (F).: 1.682; bendr. cit. rod: 1.605 (2013)] Gediminas Brazaitis,
Kestutis Petelis,
Remigijus Žalkauskas,
Darius Danusevicius,
Gintare Narauskaite,
ISSN 1612-4669
[Pliūra, Alfas]; [Suchockas, Vytautas]; Sarsekova, Dani and Gudynaite, Valda. 2014. Genotypic variation and heritability of growth and adaptive traits, and adaptation of young poplar hybrids at northern margins of natural distribution of Populus nigra in Europe // Biomass and Bioenergy, (IF=3,41) 70: 513-529 Alfas Pliūra,
Vytautas Suchockas
ISSN 0961-9534
[Pliūra, Alfas]; Marčiulynienė, D.; Bakys,Remigijus; [Suchockas, Vytautas]. 2014. Dynamics of genetic resistance to Hymenoscyphus pseudoalbidus in juvenile Fraxinus excelsior clones // Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all. 2014, Vol. 20, N 1, p. 10-27. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.304; bendr. citav. rod.: 1.605] Alfas Pliūra,
Vytautas Suchockas
ISSN 1392-1355
[Suchockas, Vytautas]; Malinauskas, Antanas; Urbaitis, Gintautas; [Pliūra, Alfas]. 2014. The influence of soil preparation on the development of ground vegetation in forest plantations on arable farmland and forest clear-cut areas // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). T. 101, Nr. 4 (2014), p. 365-402. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/12/101_4_str50.pdf>.
[2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.523; bendr. citav. rod.: 1.564]
Alfas Pliūra,
Vytautas Suchockas
ISSN 1392-3196
Parengti vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą pagal sutartis
Marozas, Vitas; Augustaitis, Algirdas; Armolaitis, Kęstutis; Kliučius, Almantas; [Pilkauskas, Mantas]. Effects of planted European beech on the understory in Scots pine forests of Lithuania // iForest-Biogeosciences and Forestry. 2014, vol. 7, p. 12-18. Prieiga per internetą: <http://www.sisef.it/iforest/pdf/?id=ifor0695-007>. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 1.15; bendr. citav. rod.: 1.605] Mantas Pilkauskas ISSN 1971-7458

Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ („ISI Web of Science“ be citavimo indekso, ISI Proceedings)

Pilnas bibliografinis aprašas
(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)
Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN Referuojanti duomenų bazė
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
[Šepetienė, Janina]; Gavenauskas, Algirdas; Dautartė, Anželika. Afforestation of unused and unproductive land in Kaunas County, Lithuania // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. 2014, Vol. 12, No. 1, p. 352-355. Prieiga per internetą: <http://world-food.net/download/journals/2014-issue_1/2014-issue_1-environment/e4.pdf>. Janina Šepetienė ISSN 1459-0255 ISI Web of Science

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index Copernicus; EBSCO; VINITI ir kt.
(Iki 2010 metų vadinome TDB referuojamuose leidiniuose)

Pilnas bibliografinis aprašas
(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)
Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN Referuojanti duomenų bazė
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Gritytė, Kristina; [Danusevičius, Darius]. 2014. Optimali imtis paprastosios pušies spyglių žiotelių skaičiaus genetinio sąlygotumo nustatymui. Miškininkystė 1 (75) 1-7. Darius Danusevičius, Gritytė, Kristina ISSN 1392-2041 CAB Abstracts
Jurkšiene Girmantė, [Baliuckas, Virgilijus]. Paprastojo (Quercus robur L.) ir bekočio (Q. petraea (Matt.) Liebl.) ąžuolų bei jų hibridų pomiškio formavimosi raidos Trako miške ypatumai. Miškininkystė, 2014, 1 (75): 21-31. Virgilijus Baliuckas ISSN 1392-2041 CAB Abstracts
Marozas, Vitas; [Baranauskaitė, Jurgita]; [Pėtelis, Kęstutis]. Danielių, laikomų aptvare, įtaka pomiškiui, trakui, žolinei bei samanų dangai // Žemės ūkio mokslai. 2014, t. 21, nr. 2, p. 58-66. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2900/1728>. Jurgita Baranauskaitė,
Kęstutis Pėtelis
ISSN 1392-0200 CAB Abstracts
Baležentienė, Ligita; [Bartkevičius, Edmundas]. Accumulation and phytotoxicity of secondary metabolites in invasive Heracleum sosnovskyi Manden // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. Vol. 60, nr. 1 (2014), p. 1-15. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2856/1684>. Edmundas Bartkevičius ISSN 0235-7224 ISI Master
[Vaidelys, Tadas]. Dažniausiai Lietuvoje auginamų riešutmedžių rūšių sėjinukų augimo ir vystymosi palyginamieji tyrimai. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai. 5 (10). Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras, 2014, p. 213-219. Tadas Vaidelys ISSN 2029-1906 CAB Abstracts, Global Health, CABI Full Text
Jurkšiene Girmantė, [Baliuckas, Virgilijus]. Leaf morphological variation of sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) and pedunculate oak (Quercus robur L.) in Lithuania. Conference Proceedings of annual 20th International Scientific Conference „Research for Rural Development 2014” held in Jelgava, Latvia, 2014 May 21-23. Volume No 2: 63-69. Virgilijus Baliuckas ISSN 1691-4031 AGRIS; CAB ABSTRACTS; EBSCO Academic Search Complete; Web of Science;
Elsevier SCOPUS
[Palekas, Gediminas]. Kitos rūšies apsupimo įtaka kai kuriems eglių ir pušų augimo ir vystymosi rodikliams//Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai. Kauno kolegija. 2014 5 (10): 146-150. Gediminas Palekas ISSN: 2029-1906 CAB Abstracts, Global Health, CABI Full Text.

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose

Pilnas bibliografinis aprašas
(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)
Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN
Parengti vykdantUniversiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
[Straigytė, Lina]; [Pagojus, Audrius]. Skirtingų medžių rūšių įtaka medynų dirvožemio rūgštingumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. D. 3, p. 36-38. Lina Straigytė,
Audrius Pagojus
ISSN 1822-1823.
Gritytė, Kristina; [Danusevičius, Darius]. Optimali imtis paprastosios pušies spyglių žiotelių skaičiaus genetinei įtakai nustatyti // Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai : III jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų tezės / Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. [S.l.], 2014. p. 25. Darius Danusevičius
[Kerpauskaitė, Vilma]; [Danusevičius, Darius]. Paprastosios pušies (Pinus Sylvestris L.) medynų erdvinė genetinė struktūra // Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai : III jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų tezės / Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. [S.l.], 2014. p. 13. Vilma Kerpauskaitė, Darius Danusevičius
[Gritytė, Kristina]; [Danusevičius, Darius]. Optimali imtis paprastosios pušies spyglių žiotelių skaičiaus genetinei įtakai nustatyti // Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai : III jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų tezės / Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. [S.l.], 2014. p. 25. Darius Danusevičius, Gritytė, Kristina;
Pratašius, Darius; Sabienė, Nomeda; Gritytė, Kristina; [Vasinauskienė, Regina]. Terminės piktžolių kontrolės vandens garu poveikis dirvožemio organinės medžiagos pokyčiams // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. D. 3, p. 85-88. Regina Vasinauskienė ISSN 1822-1823

Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose

Pilnas bibliografinis aprašas
(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose)
Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Baležentienė, Ligita; [Bartkevičius, Edmundas]. Phytotoxicity variation throughout the development of Heracleum sosnowskyi Manden // Environmental Weeds and Invasive Plants : 4th International Symposium, May 19th to 23rd, 2014, Montpellier SupAgro, Montpellier, France : program-abstracts. Montpellier, 2014. p. 92. Edmundas Bartkevičius
Stravinskiene Vida; [Bartkevičius Edmundas]; Plaušinytė Erika. Assessment of the health status of the Scots pine {Pinus sylvestris L.) in forests near a highway. Forestry in the mountains and industrial regions on the 65th anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : book of abstracts. p. 73–74. Edmundas Bartkevičius ISSN 1067-4136
Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina; Baležentienė, Ligita; [Bartkevičius, Edmundas]. Urban greeneries’ impact on health status of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) in South Lithuania // Urban Tree Diversity : international conference, 16-18 June 2014, Alnarp, Sweden: programme and abstract book [elektroninis išteklius] / Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences. Alnarp, 2014. p. 85. Edmundas Bartkevičius ISBN 9789157692351
Baležentienė, Ligita; [Bartkevičius, Edmundas]. Ecological value of urban allotment gardens in Lithuania // Urban Tree Diversity : international conference, 16-18 June 2014, Alnarp, Sweden: programme and abstract book [elektroninis išteklius] / Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences. Alnarp, 2014p. 87. Edmundas Bartkevičius ISBN 9789157692351.
[Straigytė, Lina]. Urban riparian trees – open gates for the distant and inconsumable spread of Acer negundo// Urban Tree Diversity : international conference, 16-18 June 2014, Alnarp, Sweden: programme and abstract book / Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences. Alnarp, 2014. p. 91. Lina Straigytė ISBN 9789157692351
[Straigytė, Lina]; [Kukcinavičius, Šarūnas];
[Žalkauskas, Remigijus]. The efficiency of pheromone traps for the execution of horse chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) control// EFUF2014 : Crossing boundaries urban forests-green cities, 3-7 June 2014, Lausanne, Switzerland: programme and abstract book / 17th international conference of the European Forum on Urban Forestry, 2014, p. 111-112.
Lina Straigytė, Šarūnas Kukcinavičius,
Remigijus Žalkauskas
[Narauskaitė, Gintarė]; [Danusevičius, Darius]; [Pėtelis, Kęstutis]; [Brazaitis, Gediminas]; [Špinkytė-Bačkaitienė, Renata]; [Stankevičiūtė, Jolanta]; [Šimkevičius, Kastytis]. The Roe Deer Classification to Ecotypes in Mosaic Landscape of Lithuania // Agrosym 2014 : fifth international scientific agriculture symposium, Jahorina, October 23-26, 2014 : book of abstracts. East Sarajevo, 2014. 182. p. 302. Gintarė Narauskaitė, Darius Danusevičius, Kęstutis Pėtelis, Gediminas Brazaitis, Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Jolanta Stankevičiūtė, Kastytis Šimkevičius ISBN 9789995575
[Stankevičiūtė, Jolanta]; [Pėtelis, Kęstutis]; [Brazaitis, Gediminas]; Šidlauskas, Giedrius; [Narauskaitė, Gintarė]. The age structure of the martens {martes l.) population in the in Lithuanian mixed-deciduous forest // Agrosym 2014 : fifth international scientific agriculture symposium, Jahorina, October 23-26, 2014 : book of abstracts. East Sarajevo, 2014. p. 303. Jolanta Stankevičiūtė, Kęstutis Pėtelis, Gediminas Brazaitis, Gintarė Narauskaitė ISBN 9789995575182
[Špinkytė-Bačkaitienė, Renata]; [Šimkevičius, Kastytis]; [Brazaitis, Gediminas]; [Pėtelis, Kęstutis]; [Narauskaitė, Gintarė]; [Stankevičiūtė, Jolanta]. Wolf Population Distribution, Depredation on Livestock and Harvest in Lithuania, 2009-2013 // Agrosym 2014 : fifth international scientific agriculture symposium, Jahorina, October 23-26, 2014 : book of abstracts. East Sarajevo, 2014. p. 305. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Kastytis Šimkevičius, Gediminas Brazaitis, Kęstutis Pėtelis, Gintarė Narauskaitė, Jolanta Stankevičiūtė ISBN 9789995575182
[Špinkytė-Bačkaitienė, Renata]; [Šimkevičius, Kastytis]. Distribution and abundance of wolves in Lithuania, 2013 // 9th Baltic theriological conference, Daugavpils, 16-18 October, 2014 : book of abstracts. Daugavpils, Latvia : Saule, 2014. p. 76. Renata Špinkytė-Bačkaitienė, Kastytis Šimkevičius ISBN 9789984146874

Mokslo populiarinimo straipsniai

Eil. Nr. Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)
1. [Bartkevičius E.]. Studijų krepšelis ar terba? Aukštojo mokslo reforma užkirto kaimo vaikui kelią į miškininkystės mokslus // Ūkininko patarėjas, 2014, vasario 13, p. 1,7
2. [Bartkevičius E.]. Aukštojo mokslo reformos pasekmės rengiant miškininkus ir ekologus. // Permainų, iššūkių ir ryžto vedini: pastarojo dešimtmečio ženklai: Universiteto mokslo istorijos studija /Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014. ISBN 9786094490682. p. 73–77.
3. [Bartkevičius, Edmundas]. Vokietijos miškininkų sąjungos suvažiavime // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2014, Nr. 1, p. 21.
4. [Bartkevičius, Edmundas]. [Pasisakymas] // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2014, Nr. 5, p. 6.
5. [Bartkevičius, Edmundas]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2014, rugsėjo 24, p. 5.
6. Deltuvas Romualdas, [Bartkevičius Edmundas]. Pas Škotijos miškininkus // Mūsų girios, ISSN 1392-6829. 2014, Nr. 6, p. 18-19.
7. [Bartkevičius, Edmundas]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, gruodžio 11, p. 1,8.
8. [Danusevičius, Darius] ir Danusevičius, Julius. 2014. Miško sodmenų auginimas nuosavame daigyne. Mano ūkis 1: 55-57.
9. [Danusevičius, Darius]. 2014. Miškų stabilumo didinimas genetinėmis proemonėmis. Mūsų Girios 2014(11): 15-17.
10. [Danusevičius, Darius]. Genetiniai tyrimai miškų stabilumui ir produktyvumui didinti // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2014, Nr. 10, p. 12-14.
11. [Danusevičius, Darius]; Danusevičius, Julius. Miško medžių sėklų paruošimas sėjai // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, vasaris, p. 44-47.
12. [Narauskaitė, Gintarė]. Aleksandro Stulginskio universitete nenutyla medžioklės ragų signalų aidas // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 3, p. 31-32.
13. [Narauskaitė, Gintarė]. Ar tenka pamatyti audinę? // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 44.
14. [Narauskaitė, Gintarė]. Invazinės rūšys Holarktikoje 2013 – katvirtasis tarptautinis simpoziumas apie invazines rūšis // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 34-35.
15. [Narauskaitė, Gintarė]. Puikus laimikis medžiojant zuikius „katilu“ // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 37-38.
16. [Narauskaitė, Gintarė]; Bučys, Dovydas. Ar botaninio zoologinio draustinio teritorijoje yra vietos bebrui? // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 2, p. 32-33.
17. [Pilkauskas, Mantas]. Kraštovaizdžio architektūros dėstytojai susitiko Kaune // Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos žinios, 2014 vasaris, Nr. 81. ISSN 2335-772X
18. [Pėtelis, Kęstutis]. Kaip taisyklingai užpildyti medžioklės lapą // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 4, p. 24-25.
19. [Pėtelis, Kęstutis]. Kranklys mano gyvenime // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 4, p. 28-29.
20. [Pėtelis, Kęstutis]. Varninių paukščių medžioklė // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 5-6, p. 23-26.
21. [Pėtelis, Kęstutis]. Vairuotojai nekreipia dėmesio į ženklus // Lietuvos rytas. ISSN 1392-2351. 2014, liepos 5, p. 5.
22. [Pėtelis, Kęstutis]. Apie marą, leidimus, sąvadą // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 4.
23. [Pėtelis, Kęstutis]. Dar šiek tiek apie šerną // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 9-10.
24. [Pėtelis, Kęstutis]. Karvelių medžioklė // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 3, p. 25-26.
25. [Pėtelis, Kęstutis]. [Pasisakymas] // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2014, Nr. 2, p. 13.
26. [Pėtelis, Kęstutis]. Šerno iltys kaip trofėjus // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 29-30.
27. [Pėtelis, Kęstutis]. Šerno veiklos skiriamosios žymės // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 25-26.
28. Malinauskas, Antanas; Urbaitis, Gintautas; [Riepšas, Edvardas]; Suchockas, Vytautas. Dar kartą apie ąžuolynų veisimą, priežiūrą ir apsaugą // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2014, Nr. 4, p. 12-14.
29. [Riepšas, Edvardas]. Himalajai: gamta ir žmonės // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2014, Nr. 4, p. 18-19.
30. [Riepšas, Edvardas]. Himalajai: gamta ir žmonės // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2014, Nr. 5, p. 18-19.
31. [Straigytė, Lina]. Specialistai: norėdami padėti miesto medžiams, turėtume rečiau pjauti vejas. Kauno diena. 2014, liepos 16.
32. [Stankevičiūtė, Jolanta]. Afrikinio kiaulių maro pavojus – kaip tinkamai tvarkyti sumedžiotų šernų mėsą // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 23.
33. [Stankevičiūtė, Jolanta]. Kaip ir kodėl atsiranda naujų laukinių gyvūnų ligų rizika // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 13.
34. [Stankevičiūtė, Jolanta]. Kaip nustatyti bebro (Castor fiber) amžių // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 2, p. 11.
35. [Šepetienė, Janina]. Docentas Pranas Džiaukštas mūsų dekanas // Permainų, iššūkių ir ryžto vedini : pastarojo dešimtmečio ženklai : Universiteto mokslo istorijos studija /Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2014. ISBN 9786094490682. p. 169–170.
36. [Šimkevičius, Kastytis]; Sirgėja, Mantas. Šernai ir ant žemės perintys paukščiai // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 11-12.
37. [Špinkytė – Bačkaitienė, Renata]. Naujausios žinios apie gyvūnų tyrimus iš 9-osios Baltijos teriologų konferencijos medžioklė // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 5-6, p. 42-44.
38. [Špinkytė-Bačkaitienė, Renata]. Klausimas vilkui: kas atstos šerną – stirna, bebras ar…? // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2014, Nr. 1, p. 27-28.
39. [Špinkytė-Bačkaitienė, Renata]; [Pėtelis, Kęstutis]. Vilkų apskaitos keliai ir klystkeliai // Medžiotojas ir medžioklė. ISSN 1648-049X. 2013, Nr. 2, p. 9-11.
40. Danusevičius, D. ir Danusevičius, J. 2014. Miško sodmenų auginimas nuosavame daigyne. Mano ūkis 1: 55-57.
41. Danusevičius, D. ir Danusevičius, J. 2014. Miško medžių sėklų paruošimas sėjai. Mano ūkis 2: 45-50.
42. Danusevičius, D. 2014. Genetiniai tyrimai miškų stabilimui ir produktyvumui didinti. Mūsų Girios 2014 (10): 12-14.
43. Danusevičius, D. 2014. Ką daryti su pasenusiomis sėklinėmis plantacijomis. Mūsų Girios 2014 (12): 22-23.

 


 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt