Straipsniai 2012 m.

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“  ir  turinčiuose citavimo indeksą

Pilnas bibliografinis aprašas(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose) Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN
Išleisti 2012 m.
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Zizas, R., Shamovich, D., Kurlavičius, P., Belova, O., [Brazaitis, G.] 2012. Radio-tracking of Capercaillie (Tetrao urogallus L.) in North Belarus. Baltic forestry 18 (2):x-x Brazaitis Gediminas 1392-1355
[Danusevičius, Darius] Buchovska, Jurata, Stanys, Vidmantas, Šikšnianienė, Jūratė Birutė, Baliuckas, Virgilijus and [Brazaitis, Gediminas]. 2012. Chloroplast DNA polymorphism of an exotic P. mugo Turra population introduced to sea-side spit of Kursiu Nerija in Lithuania European Journal Forest Research, doi: 10.1007/s10342-012-0663-0, p. 137-150. Danusevičius Darius,Brazaitis Gediminas 1612-4677
Povilanskas, R., [Riepšas, E], Armaitienė, A., Dučinskas, K., Taminskas, J.  Shifting Dune Types of the Curonian Spit and Factors of their Development // Baltic Forestry, 2011:215-226 Riepšas E. ISSN 1392-1355
Parengti vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą pagal sutartis
[Straigytė, Lina; Žalkauskas, Remigijus]. Effect of climate variability on Quercus rubra phenotype and spread in Lithuanian forests // Dendrobiology. Vol. 67 (2012), p. 79-85. Straigytė Lina,Žalkauskas Remigijus 1641-1307
[Straigytė, Lina;] Marozas, Vitas; [Žalkauskas, Remigijus]. Morphological traits of Red oak (Quercus rubra L.) and ground vegetation in stands different sites and regions in Lithuania // Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all2012, Vol. 18, N 1, p. 91-99. Straigytė Lina,Žalkauskas Remigijus 1392-1355
2012 m. atiduoti leidybai, bet neišleisti
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
Ozolinčius, Remigijus; Abraitienė, Jolita; Aleinikavas, Marius; Bagdžiūnaitė, Aistė; Belova, Olgirda; [Brazaitis Gediminas]; Buožytė, Rasa; Gediminas, Artūras; Končius, Donatas; Marozas, Vitas; [Navasaitis, Mindaugas]; Ruseckas, Juozas; Vitas, Adomas.“Posible effects of climate change on forest ecosystems: a pilot study in Lithuania” European Journal of Forest Research Brazaitis Gediminas,Navasaitis Mindaugas 1392-1355
[Gediminas Brazaitis, Kęstutis Pėtelis, Remigijus Žalkauskas, Olgirda Belova, Darius Danusevičius, Vitas Marozas, Gintarė Narauskaitė]. Distribution patterns of the Cervide Cervidae in the fragmented forest landscape. Boreal Environment Research

Gediminas Brazaitis,Kęstutis Pėtelis,Remigijus Žalkauskas,

Olgirda Belova,

Darius Danusevičius,

Gintarė Narauskaitė

[Ruseckas, Juozas.] Grigaliūnas V.[Suchockas,Vytautas]. Density of Forest Regrowth on Drained Fen Habitats and Factors Conditioning it. Baltic Forestry … Ruseckas Juozas,Suchockas Vytautas. 1392-1355
[Straigytė, Lina; Baliuckas Virgilijus.] Spread intensity and invasiveness of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in Lithuanian forests. iForest Straigytė Lina,Baliuckas Virgilijus 1971-7458
Parengti vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą pagal sutartis
Janušauskaitė D., [Baliuckas V.], Dabkevičius Z. Impact of nativePinus sylvestris L. and alien Pinus mugo with different ages on needle litter decomposition and enzyme activities on soils formed from dune sands in Lithuania. Baltic Forestry Baliuckas Virgilijus 1392-1355
[Danusevičius, Darius;]; Buchovska, Jurata; Stanys, Vidmantas; Šikšnianienė,  Juratė Bronė; Marozas, Vitas and Vidmantas Bendokas. 2013. DNA marker based identification of spontaneous hybrids between Pinus mugo and Pinus sylvestris at the Lithuanian sea-side. Nordic Journal of Botany. Danusevičius Darius

Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ („ISI Web of Science“ be citavimo indekso, ISI Proceedings)

Pilnas bibliografinis aprašas(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose) Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)
[Danusevičius, Darius]; Marozas, Vitas; [Brazaitis, Gediminas]; Petrokas, Raimundas; Christensen, Knud Ib. Spontaneous Hybridization between Pinusmugo and Pinus sylvestris at the Lithuanian Seaside: A Morphological Survey // The Scientific World Journal.

Danusevičius Darius,Brazaitis Gediminas

(neturi citavimo indekso nuo 2007 m.)

Mokslo straipsniai  recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose  duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index  Copernicus;  EBSCO; VINITI ir kt.

(Iki 2010 metų vadinome TDB referuojamuose  leidiniuose)

Pilnas bibliografinis aprašas(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose) Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)
Buchovska, Jurata; [Danusevičius, Darius]; Nowakowska, Justyna; [Bužinskas, Linas]. Paprastosios pušies rytinės arealo dalies ir Lietuvos populiacijų chloroplasto DNR polimorfizmo palyginimas // Miškininkystė. 2012, Nr. 1 (71), p. 31-39. Danusevičius Darius,Bužinskas Linas CAB Abstracts
[Danusevičius, Darius; Kerpauskaitė, Vilma; Bužinskas, Linas]. Paprastosios pušies skirtingų lajos dalių palikuonių genetinės įvairovės skirtumai // Miškininkystė. 2012, Nr. 1 (71), p. 49-58. Danusevičius Darius,Kerpauskaitė Vilma,Bužinskas Linas CAB Abstracts
[Straigytė, Lina; Vaidelys, Tadas.] Istorinio Obelynės želdyno pietinės dalies būklė ir dendrologinės vertybės // Žemės ūkio mokslai. 2012, T. 19, Nr. 2.  p. 116-126. Straigytė Lina,Vaidelys Tadas. CAB Abstracts
[Šilingienė, Gerda]; Vasinauskienė, Regina; [Račinskas, Jonas]. Thermal weed control in Norway spruce (Picea abies (L.) H.Karst.) nursery // Research for rural development 2012 : annual 18th international scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia. Vol. 2 Jelgava, 2012. p. 44-48. Šilingienė Gerda,Račinskas Jonas CAB Abstracts; EBSCO
[Vaitkevičiūtė, Rasa]. Distribution and status of common jupiter (Juniperus communis L.) in Lithuanian Pine stands // Research for rural development 2012 : annual 18th international scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia. Vol. 2 Jelgava, 2012. p. 33-36. Vaitkevičiūtė Rasa CAB Abstracts; EBSCO
[Šimkevičius Kastytis, Brazaitis Gediminas.] Miško kirtimų įtaka didžiųjų zylių (Parus major L.) ir margasparnių musinukių (Ficedula hypoleuca P.) veisimosi sėkmei.Miškininkystė, 2012 Nr. 1 (71). Šimkevičius Kastytis,Brazaitis Gediminas CAB Abstracts
[Bartkevičius, Edmundas]; Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras; Russetti, Graciano. Evaluation of Stochastic Differential Equations Approach for Predicting Individual Tree Taper and Volume. Proceedings of the World Congress on Engineering, WCE 2012, July 4 – 6, 2012, London, U.K. 2012, Vol. 1. p. 611-615. Bartkevičius Edmundas DOAJ
[Špinkytė-Bačkaitienė, Renata; Pėtelis, Kęstutis]. Diet composition of wolves (Canis lupus L.) in Lithuania // Acta biologica universitatis Daugavpiliensis. Vol. 12, No.1 (2012), p. 100-105. Špinkytė-Bačkaitienė Renata,Pėtelis Kęstutis ISI Master Journal List; CAB abstracts
[Vaitkevičiūtė, Rasa; Brazaitis, Gediminas; Šepetienė, Janina] Dendrological and recreational values of Arlaviškės Juniper Formation. Acta, biologica universitatis Daugavpiliensis. Vol. 11, No.2 (2011), p 126-133. Vaitkevičiūtė Rasa,Brazaitis Gediminas, Šepetienė Janina ISI Master Journal List; CAB abstracts
[Šilingienė, Gerda; Račinskas, Jonas]; Vasinauskienė, Regina. Damp water steam impact for the germination of Norway Spruce (Pinus Abies (L.) H. Karst) seeds // Acta biologica universitatis Daugavpiliensis. Vol. 11, No. 1 (2011), p. 55-60. Račinskas Jonas,Šilingienė Gerda ISI Master Journal List; CAB abstracts
[Stankevičiūtė, J., Pėtelis, K., Baranauskaitė, J., Narauskaitė, G.]  Comparision of two age determination methods of the European hares (lepus europaeus Pallas, 1778)in southwest Lithuania  // Acta biologica universitatis Daugavpiliensis. Vol. 11, No. 1 (2011), p. 22-28.

Stankevičiūtė, J.,Pėtelis, K.,Baranauskaitė, J.,

Narauskaitė, G.

ISI Master Journal List; CAB abstracts
Narauskaitė, G., Pėtelis, K., Maksvytis M. Šilutė region seacoast roe deer Capreolus capreolus population quality. // Acta biologica universitatis Daugavpiliensis. Vol. 11, No. 1 (2011), p. 29-34. Narauskaitė, G.,Pėtelis, K.,Maksvytis M. ISI Master Journal List; CAB abstracts
2012 m. atiduoti leidybai, bet neišleisti
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
[Riepšas, Edvardas; Šepetienė, Janina,] Armaitienė, A. ir kt. Rekreacijos reikmės Lietuvos miškuose Riepšas Edvardas, Šepetienė Janina CAB Abstracts
[Palekas, Gediminas].  Įmonės vadovo vaidmuo sprendžiant konfliktus. Palekas Gediminas Index Copernicus
[Straigytė L., Vaidelys T.] Green areas and woody plant inventory in urban landscape in Lithuania. Seefor. Straigytė L., Vaidelys T. CAB Abstracts
Parengti vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą pagal sutartis
[Pliūra, Alfas]; Marčiulynienė Diana; [Suchockas, Vytautas]; Lygis V. Paprastojo uosio klonų atsparumo Chalara fraxinea genetinė variacija jauname amžiuje. Miškininkystė CAB Abstracts

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose

Pilnas bibliografinis aprašas(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose) Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)
[Šepetienė, Janina;] Gavenauskas, Algirdas. Miškų įveisimas ne miško žemėje Kauno apskrityje 2008-2011 m. // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 :18 tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos  medžiaga = Human and nature safety 2012 : prooceedings of the International scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012, p. 13-17. Šepetienė Janina ISSN 1822-1823
[Stankevičiūtė Jolanta, Pėtelis Kęstutis, Baranauskaitė Jurgita, Narauskaitė Gintarė, Šidlauskas Giedrius]. Šūvio įtaka pilkojo kiškio (Lepus europaeus Pallas) mėsos išeigai// Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: ISSN 1822-1823. Akademija, 2012. 2 dalis. P. 29-32. Stankevičiūtė Jolanta, Pėtelis Kęstutis, Baranauskaitė Jurgita, Narauskaitė Gintarė, Šidlauskas Giedrius. ISSN 1822-1823.
[Baranauskaitė, Jurgita; Pėtelis Kęstutis]; Marozas, Vitas; Sabienė, Nomeda. The influence of fallow deer kept in enclosure on soil chemical properties // International conference „Biological Reactions of Forests to Climate Change and Air Pollution”. ASU, Kaunas. Proceedings. 21-24 May, 2012. P. 171. Jurgita Baranauskaitė; Pėtelis Kęstutis;

Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose

Pilnas bibliografinis aprašas(institucijos autorių pavardės rašomos laužtiniuose skliaustuose) Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)
Išleisti 2012 m.
Parengti vykdant Universiteto biudžetinius mokslinius tyrimus
[Narauskaitė, Gintarė; Pėtelis, Kęstutis; Šimkevičius, Kastytis; Brazaitis, Gediminas; Stankevičiūtė, Jolanta]. Moose damage in mixed deciduous stands.// Impact of  ungulates and other mammalian herbivores on forest ecosystems. A workshop of Forest Ungulates Research Network and the SNS/EFINORD networks Natural Disturbance and PRIFOR. Järvselja, Estonia. 8-12 October, 2012. P. 15. Narauskaitė Gintarė, Pėtelis Kęstutis, Šimkevičius Kastytis, Brazaitis Gediminas, Stankevičiūtė Jolanta.
[Pėtelis, Kęstutis; Baranauskaitė, Jurgita; Šimkevičius, Kastytis; Narauskaitė, Gintarė; Brazaitis, Gediminas]. The status of Cervine winter pastures in Natura 2000 area. // Impact of  ungulates and other mammalian herbivores on forest ecosystems. A workshop of Forest Ungulates Research Network and the SNS/EFINORD networks Natural Disturbance and PRIFOR. Järvselja, Estonia. 8-12 October, 2012. P. 17. Pėtelis Kęstutis, Baranauskaitė Jurgita,Šimkevičius Kastytis, Narauskaitė Gintarė, Brazaitis Gediminas
[Pėtelis, Kęstutis; Baranauskaitė, Jurgita;Šimkevičius, Kastytis; Narauskaitė, Gintarė; Brazaitis, Gediminas]. The status of Cervine winter pastures in Natura 2000 area. // Impact of  ungulates and other mammalian herbivores on forest ecosystems. A workshop of Forest Ungulates Research Network and the SNS/EFINORD networks Natural Disturbance and PRIFOR. Järvselja, Estonia. 8-12 October, 2012. P. 17. Pėtelis Kęstutis, Baranauskaitė Jurgita,Šimkevičius Kastytis, Narauskaitė Gintarė, Brazaitis Gediminas
[Kirstukas, Mindaugas; Pėtelis, Kęstutis; Brazaitis Gediminas]. The status of Cervine winter pastures and Cervine impact on natural forest development in strictly protected area. // Impact of ungulates and other mammalian herbivores on forest ecosystems. A workshop of Forest Ungulates Research Network and the SNS/EFINORD networks Natural Disturbance and PRIFOR. Järvselja, Estonia. 8-12 October, 2012. P. 18. Kirstukas Mindaugas, Pėtelis Kęstutis, Brazaitis Gediminas
[Brazaitis, G., Pėtelis, K., Žalkauskas, R.]2012. Distribution patterns of cervine in the fragmented forest landscape. // Impact of  ungulates and other mammalian herbivores on forest ecosystems. A workshop of Forest Ungulates Research Network and the SNS/EFINORD networks Natural Disturbance and PRIFOR. Järvselja, Estonia. 8-12 October, 2012. P. 6. Brazaitis, G.,Pėtelis, K.,Žalkauskas, R.

Mokslo populiarinimo straipsniai

Eil. Nr. Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)
[Špinkytė-Bačkaitienė, Renata]. Vilkų medžioklė // Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 6 (2012), p. 21-23.
[Riepšas, Edvardas]. Profesorius Antanas Juodvalkis – griežtas, bet teisingas // Mūsų girios, 2012, Nr. 12.
[Brazaitis, Gediminas; Šepetienė, Janina]. Miškininkystės katedroje – 48 metai // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2012, Nr. 4, p. 16.
[Šepetienė, Janina]; Vasiliauskas, Rimondas. Repeticija prieš Europos čempionatą: fotoreportažas iš V-ųjų miškininkų orientacinio sporto varžybų // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2012, Nr. 5, p. 34-35.
[Šepetienė, Janina]. Pažintinė išvyka į Kėdainių miškus // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2012, Nr. 7, p. 17.
[Bartkevičius, Edmundas; Riepšas, Edvardas; Šepetienė, Janina]. Jis išsiskyrė profesionalumu, aktyvumu ir dora. Sud. I. Šalkauskienė. Tarp žmogaus ir miško. 2012, p. 98-99.
Andrius Norvila, Mantas Pilkauskas, Andrius Stanislovaitis, Vilis Brukas. „Euroforester“ programos indėlis, vienijant įvairių šalių miškininkus // Mūsų girios, 2012/07 p. 16.
[Bartkevičius, Edmundas; Žalkauskas, Remigijus]. Ketvirtasis dekanų susitikimas sugrįžo į Madridą // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2012, Nr. 6, p. 14.
[Riepšas, Edvardas; Bartkevičius, Edmundas; Žalkauskas, Remigijus]. Miškai urbanizuotos visuomenės, saugos ir rekreaciniams poreikiams // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2012, Nr. 8, p. 16-18.
[Bartkevičius, Edmundas]. [Pasisakymas] // Mūsų girios. ISSN 1392-6829. 2012, Nr. 9, p. 4-6.
[Bartkevičius Edmundas], [Pliūra Alfas], [Suchockas Vytautas]. Plantacinė miškininkystė pasaulyje ir jos perspektyvos Lietuvoje. Mūsų girios (spaudoje)
[Bartkevičius Edmundas], [Pliūra Alfas], [Suchockas Vytautas]. Hibridinės drebulės sodmenų išauginimas iš gyvašaknių Mūsų girios (spaudoje)
[Juodvalkis Antanas].  Konkursui „Geriausiai ugdomuosius miško kitimus atliekančiai girininkijai išaiškinti“ pasibaigus. „Mūsų girios“, 2012, Nr. 12. p. 8-10.
[Kęstutis Pėtelis]. Apie praeitį, dabartį ir ateitį.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (155)/2012. P. 3.
[Kęstutis Pėtelis]. Sibirinio stirnino medžioklė šiaurės Kazachstane.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (155)/2012. P. 10-13.
[Kęstutis Pėtelis]. Sibirinių stirninų ragai ir jų vertinimas.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (155)/2012. P. 14-15.
[Gintarė Narauskaitė, Kęstutis Pėtelis]. Medžioklė Virbalgiryje.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (155)/2012. P. 18-20.
[Kęstutis Pėtelis]. Laukinis triušis – geidžiamas ir nelaukiamas.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (156)/2012. P. 7-8.
[Kęstutis Pėtelis]. Kaip laukinis triušis į Lietuvą keliavo.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (156)/2012. P. 12-15.
[Kęstutis Pėtelis]. Susitikimai su švilpiku.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (156)/2012. P. 21-25.
[Kęstutis Pėtelis]. Paprastoji voverė – miškų ir parkų papuošalas.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (157)/2012. P. 7-8.
[Kęstutis Pėtelis]. Ančių medžioklės ypatumai.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (158)/2012. P. 10-11.
[Kęstutis Pėtelis]. Pavasariniai jaunų vižlų bandymai.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (158)/2012. P. 36-37
[Kęstutis Pėtelis]. Berniklės Lietuvoje.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5 (159)/2012. P. 10.
[Kęstutis Pėtelis]. Tradicinė ančių medžioklė Sūduvoje // Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5 (159)/2012. P. 20 – 21.
[Kęstutis Pėtelis]. Seminaras.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5 (159)/2012. P. 40-41.
[Kęstutis Pėtelis]. Jurgis Elisonas ir jo ,,Mūsų šalies žinduoliai.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (160)/2012. P. 11-12.
[Kęstutis Pėtelis]. Invazinės rūšys. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (160)/2012. P. 20.
[Kęstutis Pėtelis]. Biotechnija – svarbi medžiotojų veiklos dalis. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (160)/2012. P. 20.
[Gintarė Narauskaitė, Kęstutis Pėtelis]. Virbalgirio gamtinės vertybės ir medžioklė.//Dzūkų žinios. Nr.17, 2012.P.35.
[Gintarė Narauskaitė, Kęstutis Pėtelis]. Virbalgirio gamtinės vertybės ir medžioklė.//Ukmergės žinios. Nr.36 (1740), 2012.P.5.
[Jolanta Stankevičiūtė]. Ar vertėjo sumedžioti kiškį?// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.1 (155)/2012. P. 33-35.
[Jolanta Stankevičiūtė]. Apginta mokslinė disertacija apie vilkus.// Medžiotojas ir medžioklė“ Nr.3 (157)/2012. P. 14-15.
[Jolanta Stankevičiūtė]. Žvėrienos kokybės rodikliai.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.3 (157)/2012. P. 27.
[Jolanta Stankevičiūtė]. Pirminis žvėrienos apdorojimas, pagrindiniai jos brendimo procesai ir juslinės savybės.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (158)/2012. P. 14-15.
[Jolanta Stankevičiūtė]. Ar mokame tinkamai tvarkyti sumedžioto žvėries mėsą. // Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (160)/2012. P. 26 – 27.
[Jolanta Stankevičiūtė]. Medžioklėtyros žinios – raktas į akademinę draugystę. // Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (160)/2012. P. 36 – 37.
[Kęstutis Bybartas]. Taksidermistų varžybose.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 3 (157)/2012. P. 40-41.
[Mindaugas Kirstukas, Gintarė Narauskaitė]. Praviršulio tyrelio botaninis-zoologinis draustinis – NATURA 2000 teritorija.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr. 2 (156) 2012. P. 18-20.
[Gintarė Narauskaitė]. Antroji Euroforester absolventų konferencija.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.4 (158)/2012. P. 22-22.
[Gintarė Narauskaitė]. Medžioklės tradicijos Lenkijoje ir Lietuvoje: bendros šaknys nuo 1795 metų. // Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5(159)/2012. P. 12-14.
[Gintarė Narauskaitė]. Šv. Huberto diena – puiki proga švęsti ir šventine nuotaika dalytis su aplinkiniais. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (160)/2012. P. 34-35.
[Gintarė Narauskaitė]. Paukščių ir triušių medžioklė Maltoje. Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (160)/2012. P. 38.
[Renata Špinkytė – Bačkaitienė]. Vilkų medžioklė. // Medžiotojas ir medžioklė. Nr.6 (160)/2012. P. 21-23.
[Mindaugas Kirstukas]. Bebras – priešas ar draugas?// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.5 (153)/2011. P. 28-29
[Gediminas Brazaitis, Edvardas Riepšas, Janina Šepetienė]. Algirdui Navasaičiui – 80 metų.// Medžiotojas ir medžioklė. Nr.2 (156)/2012. P. 10-11.
[Brazaitis, G.] 2012. Kurapka – 2012 metų paukštis. Paukščiai 13(1): 4-5.
[Brazaitis, G.], Raudonikis, L. 2012. Žiemojančių kurapkų apskaitos 2011-2012 m. žiemą rezultatai. Paukščiai 14 (2):15

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai