Straipsniai 2009 m.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI – Institute of Scientific Information) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI – Science Citation Index) pagrindinių leidinių sąrašą (Master Journal List), kurie yra įtraukti į  ISI WOS duomenų bazę (Web of Science)

Pilnas bibliografinis aprašas Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN
Juknevičius, S., Stankevičiūtė, J.,  Žilinskienė, A., Būdvytis, S. 2009: Žirnių ir pupų miltų priedų įtaka kiaulių augimui, mėsingumui ir kai kuriems mėsos kokybiniams rodikliams. Veterinarija ir zootechnika: 45 (67): 20-26. Stankevičiūtė,  J. 1392-2130
Lindgren, D., Danusevičius, D. and Rosval, O. 2009. Unequal deployment of clones to a seed orchard by considering genetic gain, relatedness and gene diversity. Forestry 82 (1): 17-28. Danusevičius, D. 0015-752X
Marozas, V., Pėtelis, K., Brazaitis G., Baranauskaitė, J. 2009. Early Changes of Ground Vegetiation in Fallow Deer Enclosure. Baltic Forestry 15(2): 268-272.

Pėtelis, K., Brazaitis G.

 

1392-1355
Pliūra, A., Rungis, D., Baliuckas, V. 2009. Population structure of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Lithuania based on analysis of chloroplast DNA haplotypes and adaptive traits. Baltic Forestry 15 (1): 2-12. Pliūra,  A., Baliuckas, V. 1392-1355
Leski, T., Rudawska, M., Aučina, A., Skirdaila, A., Riepšas E., Pietras, M. 2009. Wplyw sciolki sosnowej į debowej na wzrost sadzonek sosny į sbiorowiska grzybow mikoryzowyeh w warunkach szkolki lesnt. Sylwan 153(10): 675-683 Riepšas, E. 0039-7600
Treinys, R., Stončius, D., Augutis D., Skuja, S. 2009. Breeding habitat of the Black Stork Ciconia nigra in Lithuania: Implications for conservation planning. Baltic Forestry Vol. 15, No. 1 (28):33-40. Skuja, S. 1392- 1355
  1. Riepšas. Response of Pinus sylvestris (L.) genotypes to colonization by on indigenous ectony corrhizal community in a forest nursery experiment Forest Ecology and Management.
Riepšas, E.

Kiti mokslo straipsniai, publikuoti moksliniuose periodiniuose leidiniuose (su ISSN indeksu), įtrauktuose į tarptautines mokslo duomenų bazes arba į svarbiausių mokslinės literatūros leidyklų internetinius katalogus, o taip pat reikšmingi straipsniai, išspausdinti pasaulinių visos Europos, JAV ir Japonijos mokslo draugijų knygose, konferencijų darbuose bei tęstiniuose leidiniuose (su ISBN indeksu) arba referuoti duomenų bazėje ISI Proceedings, jei šių straipsnių įrašų nėra ISI WOS duomenų bazėje

Pilnas bibliografinis aprašas Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN
Marozas, V., Straigytė, L., Šepetienė, J. 2009. Comparative anglysis of alien RedO ak (Quercus rubra L.) and native Common Oak (Quercus robur L.) vegetation in Lithuania. Straigytė, L., Šepetienė, J. ISSN 1407-8953 ISI Master list, CABI, Zoological Records, Cambridge scientific abstracts
Straigytė, L., Jurkšienė, G., Armolaitis, K. 2009. Decomposition of oak and maple leaf litters: comparative study of native and alien species.Proceedings of the International Scientific Conference „Rural Development 2009“, Volume 4, Book 2, p.p. 196-200,Lithuanian University of Agriculture Straigytė, L.

 

ISSN 1822-3230

ISI Proceedings

Pėtelis K., Brazaitis G., Žalkauskas R. 2009.

Some Aspects of Evaluation the Infl uence of Region and Forest Level Landscape Structure

on the Moose (Alces alces L.) and Red Deer (Cervus elaphus L.) Distribution. Proceedings of the International Scientific Conference „Rural Development 2009“, Volume 4, Book 2, p.p. 180-185,Lithuanian University of Agriculture

Pėtelis, K., Brazaitis, G., Žalkauskas, R.

 

ISSN 1822-3230

 

ISI Proceedings
Straigytė L., Žalkauskas R., Pilkauskas M., Sasnauskienė J.Diversity and Condition of Woody Plants in Raseiniai Green Areas. Proceedings of the International Scientific Conference „Rural Development 2009“, Volume 4, Book 2, p.p. 201-204,Lithuanian University of Agriculture Straigytė, L., Žalkauskas, R., Pilkauskas, M.

ISSN 1822-3230

 

ISI Proceedings
Pėtelis, K., Stankevičiūtė, J., Narauskaitė, G. 2009. Keeping Wild Animals in Captivity in Lithuania: Busness or Pleasure? The fourth International Scientific Conference ,,Rural Development 2009“ Proceedings, Volume 4, Book 2, p.186 – 189. Pėtelis K., Stankevičiūtė J., Narauskaitė G. ISSN 1822-3230 ISI Proceedings
Bikuvienė I., Mozgeris G., Žalkauskas R. The Infl uence of Forest Cover Characteristics on the Accuracy of LiDAR Based Digital Terrain Model. Proceedings of the International Scientific Conference „Rural Development 2009“, Volume 4, Book 2, p.p. 217-221,Lithuanian University of Agriculture Žalkauskas, R.

ISSN 1822-3230

 

ISI Proceedings
Daugėlienė, N., Žekonienė, V., Bartkevičius, E. Pecularities of transition of unused grasslands and other abandone arkas in Lithuania. Grassland science in Europe 14: 79-82. Bartkevičius, E. ISBN9789085911479 ISI Proceedings
Treinys, R., Skuja,S., Augutis, D.,Stončius. D. 2009.Nest-site use by Black Stork and Lesser Spotted Eagle in relation to fragmented forest cover: case study from Lithuania.Ekologija 55: 182-188. Skuja, S. ISSN 0235-7224 Thomson ISI, Georef Preview Database, EBSCO

Suchockas V. Sodmenų tipo įtaka pradiniam hibridinės drebulės (Populus tremula x Populus tremuloides) augimui želdiniuose. – Miškininkystė, 2009, Nr.2(66), p. 77-83.

 

Suchockas, V. 1392-2041

 

Forestry Abstracts, CABI Publishing,Lithuanian Science Abstracts

Brazaitis, G., Pėtelis, K. 2009. The woodpecker guild composition in the forests of central Lithuania. Acta Biol. Univ. Daugavp. Brazaitis, G., Pėtelis, K. ISSN 1407-8953 ISI Master list, CABI, Zoological Records, Cambridge scientific abstracts

Pėtelis, K. Brazaitis, G. 2009. The european hare (lepus europaeus pallas) population inlithuania: the status and causes of abundance change. Acta Biol. Univ. Daugavp.

 

Pėtelis, K. Brazaitis, G. ISSN 1407-8953 ISI Master list, CABI, Zoological Records, Cambridge scientific abstracts
Pilnas bibliografinis aprašas Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės) ISSN /ISBN
Račinskas, J. Grybas, S. 2009. Pavėsinimo priemonių įtaka daigynuose augantiems paprastosios eglės sėjinukams. Vagos 82(35): 28-34 Račinskas, J. Grybas, S. ISSN 1648-116X CAB Abstracts
Riepšas, E., Laurinavičius, E. 2009. Dirbtinio ir natūralaus miško atkūrimo technologijų ekonominė analizė. Vagos 84(37): 29-38. Riepšas, E., Laurinavičius, E. 1648-116X CAB Abstracts

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose

Pilnas bibliografinis aprašas Institucijos (padalinio) autoriai (pavardės)

Juknevičius, S., Stankevičiūtė, J., Būdvytis, S. 2009. Sunkiųjų metalų kaupimasis kiaulių vidaus organuose ir raumenyse. Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2 dalis, psl. 83- 85.

 

Stankevičiūtė, J. ISSN 1822-1823.
Pilkauskas, R., Pilkauskas, M. 2009. Pasivaiksčiojimo vieta gyvenamajame rajone. Miestų želdynų formavimas, 1 (6), Mokslo darbai,  Klaipėda psl. 126-132. Pilkauskas, M. ISSN 1822-9778.

Pėtelis, K, Špinkytė – Bačkaitienė, R. 2009. Ančių sumedžiojimas ir retų vandens paukščių apsaugos problemos Lietuvoje. Žmogaus ir gamtos sauga 2009. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 3 dalis, p. 64 – 66.

 

Pėtelis, K, Špinkytė – Bačkaitienė, R. ISSN 1822 -1823
Straigytė, L. Ariogalos miesto želdinių dendroįvairovė ir būklė. Žmogaus ir gamtos sauga 2009. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 3 –oji dalis, p. 125-128 p. Straigytė, L. ISSN 1822-1823

Špinkytė – Bačkaitienė, R.,  Pėtelis, K. 2009. Vilkų populiacijos būklė pagal 2005 – 2009 metų sumedžiojimą. Žmogaus ir gamtos sauga 2009. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 3 –oji dalis, p. 57 – 59.

 

Špinkytė – Bačkaitienė, R.,  Pėtelis, K. ISSN 1822 -1823
Šepetienė, J. 2009 Savaiminis žėlimas plynojo kirtimo juodalksnio kirtavietėse. Žmogus ir gamtos sauga. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga. 3 –oji dalis, p. 12-15. Šepetienė, J. ISSN 1822 -1823
Vaitkevičiūtė, R.,  Šepetienė, J.,  Brazaitis, G. Arlaviškių kadagyno būklės tyrimai. Miškininkystė

Vaitkevičiūtė,  R.

Šepetienė, J., Brazaitis, G.

ISSN1392-2041

Mokslo populiarinimo straipsniai ir kt. darbai

Eil. Nr. Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose)
1 [Brazaitis, G.] 2009. Pilkųjų žąsų sugrįžimas. Medžiotojas ir medžioklė, 2 (138): 12-13.
16 [Juodvalkis, A.], Karazija, S., Mikšys. V. 2009. Neplynų pagrindinių miško kirtimų problemos ir jų sprendimo būdai. Mūsų girios: 11:10-13; 12:17-19
2 [Pėtelis K.] 2009. Apie ką mes rašysime. Medžiotojas ir medžioklė 1 (137): 8.
3 [Pėtelis K. ]2009. Ir medžiojo, ir diskutavo. Medžiotojas ir medžioklė 1 (137): 31.
4 [Pėtelis K. ] 2009. Žąsų medžioklė Lietuvoje. Medžiotojas ir medžioklė 2 (138): 14 – 16.
5 [Pėtelis K.] 2009. Kaip pažinti šaukštasnapę antį? Medžiotojas ir medžioklė 3 (139): 8.
6 [Pėtelis K.] 2009. Jubiliejinė Sūduvos medžiotojų sąjungos šventė. Medžiotojas ir medžioklė 3 (139): 14 – 17.
7 [Pėtelis K.] 2009. Stulgys ar perkūno oželis? Medžiotojas ir medžioklė.4 (140): 10.
8 [Pėtelis K.] 2009. Danielių aklimatizacija Lietuvoje. Medžiotojas ir medžioklė 4 (140): 36 – 39.
9 [Pėtelis K. ] 2009. Laukiniai karveliai ir jų medžioklė. Medžiotojas ir medžioklė 5 (141): 14 – 16.
10 [Špinkytė – Bačkaitienė R.,  Pėtelis K.] 2009. Ar Lietuvoje gyvena vilko ir šuns hibridai. Medžiotojas ir medžioklė 5 (141): 35 – 36.
11 [Pėtelis K. ] 2009.Tradicinė šventė Troškūnuose. Medžiotojas ir medžioklė. 6 (142): 15 – 16.
12 [Pėtelis K. ] 2009. Privačių miškų savininkams rūpi ir miškų gyvūnai. Baltijos miškai ir mediena 8- 9: 28 – 29
13 [J.Ruseckas] Miškininkų požiūris į bebrų daromą žalą miškams. Mūsų Girios 3: 11-13
14 [Riepšas E.] 2009. Pažeistų ąžuolynų atkūrimo būklė ir taikytinos priemonės. Mūsų girios 8: 10-11.
15 [Riepšas E.] 2009. Pažeistų masyvų atkūrimo būklė ir taikytinos priemonės. Mūsų girios  10: 18-19.
16 [Vaitkevičiūtč R.] 2009. Kadagynai Lietuvoje Mūsų girios 12:19-21.

Žodynai, žinynai ir enciklopedijos

Eil. Nr. Pilnas bibliografinis aprašas (institucijos autorių pavardes rašykite laužtiniuose skliaustuose) ISSN/ISBN
1 [Pėtelis K.] 2008. Medžioklė. Visuotinė Lietuvių enciklopedija. XIV t.. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius, psl.581-582.

 

5-420-01486-6

2 [Pėtelis K.] 2008. Medžioklės ūkis. Visuotinė Lietuvių enciklopedija. XIV t. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius, psl. 582.

 

5-420-01486-6

3 [Pėtelis K] 2008. Medžioklėtyra. Visuotinė Lietuvių enciklopedija. XIV t. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius, psl. 582.

 

5-420-01486-6

4 [Pėtelis K.] 2008. ,,Medžiotojas‘‘. Visuotinė Lietuvių enciklopedija.  XIV t. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius, psl. 584.

 

5-420-01486-6

5 [Pėtelis K. ] 2008. ,,Medžiotojas ir medžioklė‘‘. Visuotinė Lietuvių enciklopedija. XIV t. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius, psl. 582.

 

5-420-01486-6

6 [Riepšas E.] 2009. Miško melioracija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, XV t., 238-239 p. 978-5-420-01654-1
7 [Riepšas E.] 2009. Miško želdynai. Visuotinė lietuvių enciklopedija, XV t., 240 p. 978-5-420-01654-1
8 [Riepšas E.] 2009. Miško želdinimas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, XV t., 240-241p. 978-5-420-01654-1

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai