Monografijos

Terkenli, Theano S.; Bell, Simon; Živojinović, Ivana; Tomićević-Dubljević, Jelena; Panagopoulos, Thomas; Straupe, Inga; Toskovic, Oliver; Kristianova, Katarina; [Straigytė, Lina]; O’Brien, Liz. Recreational Use of Urban Green Infrastructure: The Tourist’s Perspective // The Urban Forest : Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment / editors: David Pearlmutter, Carlo Calfapietra, Roeland Samson, Liz O’Brien, Silvija Krajter Ostoić, Giovanni Sanesi, Rocío Alonso del Amo. Cham: Springer International Publishing, 2017. (Future City, vol. 7, ISSN 1876-0899), ISBN 9783319502793. p. 191-216. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50280-9_16/fulltext.html>.

[Pliūra A., Bakys R., Suchockas V.,] Marčiulynienė D., Gustienė A., Verbyla V., Lygis V. 2017. Ash dieback in Lithuania: disease history, research on impact and genetic variation in disease resistance, tree breeding and options for forest management. In: R. Vasaitis & R. Enderle (eds) Dieback of European Ash (Fraxinus spp.): Consequences and Guidelines for Sustainable Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Service/Repro, Uppsala, Sweden, p.150 – 165.

Špinkytė-Bačkaitienė R. , Pėtelis K. 2016. Osteometry of wolves (Canis lupus lupus L.) skulls from Lithuania. In: ed. N.K. Železniov-Čiukotskij, Крупные хищники Голарктики; Spaudoje // Rusijos K.A. Timiriazevo vardo valstybinis žemės ūkio universitetas, Petrovsko mokslo ir meno akademija, 42-49p.

Adeikis P., Špinkytė-Bačkaitienė R., Pėtelis K. 2016. Semi-naturally bred and released to the wild eurasian lynx (Lynx lynx L.) spatial distribution in Lithuania’s forests. In: ed. N.K. Železniov-Čiukotskij, Крупные хищники Голарктики; Spaudoje // Rusijos K.A. Timiriazevo vardo valstybinis žemės ūkio universitetas, Petrovsko mokslo ir meno akademija, 209-218p.
Adeikis P., Špinkytė-Bačkaitienė R., Pėtelis K. 2016. Eurasian lynx (Lynx lynx L.) distribution registration in Lithuania. In: ed. N.K. Železniov-Čiukotskij, Крупные хищники Голарктики; Spaudoje // Rusijos K.A. Timiriazevo vardo valstybinis žemės ūkio universitetas, Petrovsko mokslo ir meno akademija, 201-208p.

Špinkytė-Bačkaitienė R. , Pėtelis K. 2016. The influence of natural factors on the distribution of wolves (Canis lupus L.) in Lithuania. In: ed. N.K. Železniov-Čiukotskij, Крупные хищники Голарктики; Spaudoje // Rusijos K.A. Timiriazevo vardo valstybinis žemės ūkio universitetas, Petrovsko mokslo ir meno akademija, 30-35p.

Špinkytė-Bačkaitienė R. , Pėtelis K. 2016. Influence of anthropogenic factors on wolves’ (Canis lupus L.) distribution in Lithuania. In: ed. N.K. Železniov-Čiukotskij, Крупные хищники Голарктики; Spaudoje // Rusijos K.A. Timiriazevo vardo valstybinis žemės ūkio universitetas, Petrovsko mokslo ir meno akademija, 36-42p.

Raudonikis, Liutauras; Riauba, Gintaras; [Brazaitis, Gediminas]; Čerkauskas, Arūnas; Dagys, Mindaugas; Morkūnas, Julius; Pakštytė, Eglė; Pranaitis, Arūnas; Preikša, Žydrūnas; Skuja, Saulis; Stanevičius, Vitas; Vaitkuvienė, Daiva. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos / rengėjai : Liutauras Raudonikis, Gintaras Riauba, Gediminas Brazaitis, Arūnas Čerkauskas, Mindaugas Dagys, Julius Morkūnas, Eglė Pakštytė, Arūnas Pranaitis, Žydrūnas, Preikša, Saulis Skuja, Vitas Stanevičius, Daiva Vaitkuvienė; Lietuvos ornitologų draugija. Vilnius : Aplinkos apsaugos agentūra :$$Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2016. 406 p. : iliustr. ISBN 9786099581613.

Jansson, G., [Danusevičius, D.], Grotehusman, H., Kowalczyk, J., Krajmerova, D., Skrøppa, T., Wolf, H. 2013. Norway Spruce (Picea abies (L.) H.Karst.). In: Forest Tree Breeding in Europe. Series: Managing Forest Ecosys-tems, Vol. 25, Pâques, Luc E (Ed.), 2013, Springer, VI, 527 p. 178 illus., 149 illus.

Belova, O. 2008. The Planning Process for Forest Recreation and Nature Tourism. Kn. European Forest Recreation and Tourism – a Handbook. Bell, S., Simpson M, Tyrväinen L, Sievänen, T., Pröbstl, U. 264p.

Kurlavičius, P., Preikša, Ž, Skuja, S., Kirstukas, M., Brazaitis , G., Stanevičius, .V, Mačiulis, M., Jusys, V., Butleris, A., Raudonikis, L., Riauba, G., Gražulevičius, G., Pranaitis, A., Šablevičius, B., Dementavičius, D. 2006. Lietuvos perinčių paukščių atlasas. Lututė, 256 p.

Raudonikis, L., Stanevičius, V., Brazaitis, G., Sorokaitė, J., Treinys, R., Dagys, M., Dementavičius, D. 2006. Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo metodikos. Paukščiai. Vilnius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Ekologijos institutas, 324 p.

Navasaitis M., Ozolinčius R., Smaliukas D., Balevičienė J. Lietuvos dendroflora. Kaunas, 2003. 576 p.

Ruseckas J. 2002. Miško ir drėgmės sąveika. Kaunas “Lututė”, 200 p.

Navasaitis M. 1995. Spygliuočiai sodybose. Vilnius, 128 p.;

 


 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai