Monografijos

Jansson, G., [Danusevičius, D.], Grotehusman, H., Kowalczyk, J., Krajmerova, D., Skrøppa, T., Wolf, H. 2013. Norway Spruce (Picea abies (L.) H.Karst.). In: Forest Tree Breeding in Europe. Series: Managing Forest Ecosys-tems, Vol. 25, Pâques, Luc E (Ed.), 2013, Springer, VI, 527 p. 178 illus., 149 illus.

Belova, O. 2008. The Planning Process for Forest Recreation and Nature Tourism. Kn. European Forest Recreation and Tourism – a Handbook. Bell, S., Simpson M, Tyrväinen L, Sievänen, T., Pröbstl, U. 264p.

Kurlavičius, P., Preikša, Ž, Skuja, S., Kirstukas, M., Brazaitis , G., Stanevičius, .V, Mačiulis, M., Jusys, V., Butleris, A., Raudonikis, L., Riauba, G., Gražulevičius, G., Pranaitis, A., Šablevičius, B., Dementavičius, D. 2006. Lietuvos perinčių paukščių atlasas. Lututė, 256 p.

Raudonikis, L., Stanevičius, V., Brazaitis, G., Sorokaitė, J., Treinys, R., Dagys, M., Dementavičius, D. 2006. Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo metodikos. Paukščiai. Vilnius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Ekologijos institutas, 324 p.

Navasaitis M., Ozolinčius R., Smaliukas D., Balevičienė J. Lietuvos dendroflora. Kaunas, 2003. 576 p.

Ruseckas J. 2002. Miško ir drėgmės sąveika. Kaunas “Lututė”, 200 p.

Navasaitis M. 1995. Spygliuočiai sodybose. Vilnius, 128 p.;

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai