Kryptys

14B Miškotyra
03B Ekologija ir aplinkotyra

Fundamentinės mokslinės veiklos kryptys.

 1. Miško ekosistemų tvarumą ir biologinę įvairovę įtakojančių veiksnių tyrimo metodologija ir antropoekologinė analizė.
 2. Miestų ir rekreacinė miškininkystė.
 3. Miško biologinė įvairovė ir laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas

Taikomosios mokslinės veiklos kryptys.

 1. Ūkinės veiklos įtaka miško žvėrims ir paukščiams.
 2. Selekcijos plėtros miškuose kryptys ir metodai.
 3. Miško genetinių išteklių išsaugojimas.
 4. Medynų formavimo ir kirtimų technologijos.
 5. Miško žėlimo skatinimo ir želdinimo technologijos.
 6. Miško daigynų technologijos.
 7. Agrarinės kraštotvarkos metodai.
 8. Miško ekosistemų tvarumas.
 9. Medžiojamųjų gyvūnų aklimatizacija (reaklimatizacija).
 10. Medžiojamųjų gyvūnų veisimas nelaisvėje.
 11. Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas.
 12. Medžioklėtvarkos technologijos.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai