Disertacijos

Mokslo kryptis Gynimo data Autorius Darbo pavadinimas Vadovas
žemės ūkio mokslai, miškotyra (04 A) 2017 V. Kerpauskaitė Ūkinių priemonių įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medynų genetinei įvairovei ir jos pasiskirstymo dėsningumai Prof. dr. D. Danusevičius
žemės ūkio mokslai, miškotyra (04 A) 2017 02 18 E. Makrickiene Environmental and genetic attributes of wolf trees’ morphological types in Scots pine (Pinus sylvestris L.) Prof. dr. G. Brazaitis
 žemės ūkio mokslai, miškotyra (04 A)  2015 12 11  Darius Kavaliaukas  „Genetic structure and genetic diversity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Lithuania“  Prof. Dr. Darius Danusevičius
žemės ūkio mokslai, miškotyra (04 A) 2014 12 18 Gintarė Narauskaitė Europinė stirna Lietuvos sukultūrintame kraštovaizdyje Prof. dr. Darius Danusevičius
žemės ūkio mokslai, miškotyra (04 A) 2013 12 16 Rasa Vaitkevičiūtė Paprastojo kadagio (Juniperus communis L.) ekologijos ypatumai Lietuvoje Prof. habil. dr E. Riepšas
žemės ūkio mokslai, miškotyra (04 A) 2013 12 16 Gerda Šilingienė Drėgno vandens garo įtaka paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) sėkloms, sėjinukams ir pasėlių piktžolėtumui. Doc. dr. J. Račinskas
žemės ūkio mokslai, miškotyra (04 A) 2012 06 08 Špinkytė-Bačkaitienė Renata Aplinkos veiksnių įtaka vilkų (Canis lupus L.) po-puliacijai Lietuvos miškuose doc. K. Pėtelis
biomedicininiai mokslai, miškotyra 2008 02 15 Straigytė L. Raudonojo ąžuolo (Quercus rubra L.) paplitimas, medynų būklė ir sąveika su vietine flora prof. E.Riepšas
biomedicininiai mokslai, miškotyra 2006 05 26 Semaškienė L. Mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) fenotipinė įvairovė Lietuvos miškuose prof. E.Riepšas
biomedicininiai mokslai, miškotyra 2005 06 18 Bačkaitis J. Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) žėlimui įtaką darantys aplinkos veiksniai prof. E. Riepšas
biomedicininiai mokslai, miškotyra 2004 12 29 Prūsaitis R. Ąžuolo žėlimas, jį įtakojantys veiksniai ir augimo ypatumai mišriuose jaunuolynuose prof. A. Juodvalkis
biomedicininiai mokslai, miškotyra 2004 04 15 Aučina A. Klimatinių sąlygų ir mikorizės įtaka skirtingų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijų sėjinukams prof. E. Riepšas
biomedicininiai mokslai, miškotyra 2003 03 21 Brazaitis G. Plynų kirtimų įtaka lapuočių miškų paukščių bendrijoms prof. P.Kurlavičius
biomedicininiai mokslai, miškotyra 2002 06 14 Pėtelis K. Reaklimatizuotų bei aklimatizuotų kanopinių žvėrių populiacijų formavimasis ir kokybė Pietvakarių Lietuvos miškuose doc. A. Navasaitis.
biomedicininiai mokslai, miškotyra 2000 06 31 Žalkauskas R. Sumedėjusių augalų bioekologiniai ypatumai ardomuose tvenkinių krantuose (Kauno marių pavyzdžiu) prof. E. Riepšas
biomedicininiai mokslai, miškotyra 1998 09 18 Urbaitis G. Ekologiniai veiksniai sąlygojantys pušynų atkūrimą rekreacinėse zonose prof. E. Riepšas
biomedicininiai mokslai, miškotyra 1998 01 18 Marozas V. Pietų Lietuvos regiono ąžuolynų sintaksonominė struktūra ir sintaksonų ryšys su miško tipais doc. M. Navasaitis

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai