Dalyvavimas programose ir projektuose

 1. GENTREE, Miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo optimizavimas ir tvarus nau-dojimas Europoje (Optimising the management and sustai-nable use of forest genetic resources in Europe), Nr. M-06-06/16.
 2. ALTERFOR, Alternative models and robust decision-making for future forest man-agement.
 3. COST FP1206 Europos mišrūs miškai. Mokslo integracija į tvarų miškų tvarkymą.
 4. COST FP1403 Non-native tree species for European forests – experiences, risks and opportunities.
 5. COST FP1204 Žaliosios infrastruktūros: aplinkos ir socialinių aspektų sujungimas siekiant tirti miestų miškus.
 6. H2020-MSCA-NIGHT-2016 European Researchers’ Night „LT2016“ sutarties Nr. 722959.
 7. „eLTER“ HORIZON 2020 projektas, 2017 08 01 – 2019 01 31, M-06-69/17, M. Manton
 8. „VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos miško medžių bandomųjų želdinių mokslinis vertinimas ir priežiūros rekomendacijos“, 2016-2017 m. M-10-33/16, Danusevičius D.
 9. „Kuršių nerijos valstybinėje miško žemėje (8107,1 ha) randamų saugomų/retų rūšių ir buveinių sąrašų ir skaitmeninės duomenų bazės sudarymas“ ; 2016-05-18 – 2017-05-17 Brazaitis G.; M-10-35/16.
 10. „VĮ Šakių miškų urėdijos teritorijoje valstybiniuose miškuose esančių kertinių miško buveinių inventorizacija bei rekomendacijų parengimas“; 2016-05-18 – 2017-05-17 Brazaitis G.; M-10-44/16.
 11. „VĮ Švenčionėlių miškų urėdijoje esančių kertinių miško buveinių inventorizacija“ 2016-08-05-2017-05-30; M-10-48/16 Brazaitis G.
 12. Pramoniniu būdu išgaunamos ekologiškos beržų sulos tyrimai apdorojant produktą ozonu, M-06-50/17, 2017 08 14 – 2018 04 02, E. Bartkevičius.
 13. “Nuotekų dumblo poveikis sodmenų išauginimui valstybiniuose miško medelynuose“, G. Šilingienė 2016.XII.1
 14. Lietuvoje augančių paprastojo buko medynų kilmės ir genetinės įvairovės nustatymas, vertingiausių individų atrinkimas ir jų palyginimas su kitų šalių žinomos kilmės populiacijomis, siekiant paprastojo buko plėtros Lietuvoje, 2017 10 30 iki ne vėliau kaip 24 mėn., M-04-65/17 (Nr. VPS-2017-119-SBMŪRP), D. Danusevičius.
 15. Beržų suplos ištelkių panaudojimo pramoninei gavybai sistemos sukūrimas. M-04-69/16 E. Bartkevičius.
 16. Mišrių miškų tvarkymas. Rizikų mažinimas, atsistatymo didinimas, 2016 12 27 ¬ 2020 01 08, M-05-01/17 (Nr.S-SUMFOREST-17-1), G. Brazaitis.
 17. Žaliųjų infrastruktūrų funkcionalumas žmogaus gerovei bei bioįvairovei Lietuvoje, 2017 08 25 – 2020 08 30, M-05-45/17 (Nr. S-MIP-17-107), P. Angelstam.

 

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai