Konsultacinė veikla

Individuali konsultacinė veikla

 1. Brazaitis G. Konsultacijos ir ekspertizės stuburinių gyvūnų ekologijos ir apsaugos klausimais.
 2. Danusevičius D. Konsultacijos miško selekcinio pagerinimo ir sėklininkystės klausimais.
 3. Juodvalkis A. Konsultacijos ir ekspertizės medynų formavimo ir kirtimų klausimais.
 4. Navasaitis M. Konsultacijos ir ekspertizės dendrologijos ir parkų kūrimo klausimais.
 5. Pėtelis K. Konsultacijos ir ekspertizės laukinių gyvūnų kontrolės apskaitos, atrankinės medžioklės kokybės nustatymo, medžioklės trofėjų paruošimo ir vertinimo pagal CIC formules klausimais.
 6. Račinskas J. Konsultacijos ir ekspertizės miško daigynų klausimais.
 7. Riepšas E. Konsultacijos ir ekspertizės miško želdinimo ir rekreacijos klausimais.
 8. Šepetienė J. Konsultacijos ir ekspertizės miškininkystės ir miško ekologijos klausimais.
 9. Žalkauskas R. Konsultacijos ir ekspertizės agrarinės kraštotvarkos, aplinkotvarkos klausimais.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt