Kita veikla

 

Akademijos ekspozicinio želdyno rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams

image

Lietuvos miškininkų sąjunga kartu su partneriu Aleksandro Stulginskio universitetu įgyvendina vietos projektą „Akademijos ekspozicinio želdyno rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės poreikiams“. Projektas bus įvykdytas iki 2014 m. sausio 31 d.

 Ekspozicinis želdynas yra Kauno r. Akademijos seniūnijoje, ASU Arboretumo teritorijoje. Želdyną projektavo buvusio Miškų ūkio fakulteto Miško kultūrų k-dros vedėjas doc. M.Lukinas ir vyr. dėstytojas L.Čibiras. Pagal projektą 1958-1965 metais 10 ha teritorijoje buvo įveisti 28 savaiminių ir introdukuotų medžių rūšių medynai, iš kurių buvo suformuotas parkinio tipo želdynas (vadintas LŽŪU pietiniu dendroparku). Nutiesus Via Baltika magistralę, dendroparko plotas sumažėjo. Dabar jis užima 5,28 ha sklypą, kuriame auga 20 skirtingų medžių rūšių medynai. Bėgant metams, priaugo daug nepageidaujamų žėlinių, atsirado sausuolių, sutankėjo medynai, susigadino takai. Želdynas tapo sunkiai įžengiamas, dėl to nuspręsta jį rekonstruoti, padaryti patrauklų lankytojams.
image (1)
Įgyvendinant projektą, bus įrengtas ekspozicinis rekreacinis želdynas su pasivaikščiojimo ir medžių pažinimo takais, informaciniais šviečiamaisiais stendais ir poilsio aikštele.
Savaiminių ir introdukuotų medžių medynuose bus pašalinti išvirtę, nudžiūvę, sergantys ir atsitiktinai išaugę, darkantys suformuoto medyno rūšinę struktūrą medžiai bei krūmai, surinktos ir pašalintos pasklidusios šakos. Taip pat bus pašalinti želdyno erdvėse, pakraščiuose ir ant takų išaugę medžiai bei krūmai.
Prie kiekvieno skirtingo medyno bus įrengtas stendas su informaciniais duomenimis apie medžio rūšį, jos geografinį paplitimą (gamtinį arealą), medyno amžių, vidutinį aukštį, medienos tūrį ir kt. dendrometrinius rodiklius.
Poilsio aikštelėje bus įrengtas informacinis stendas, vaizduojantis visų 20 skirtingų medynų išsidėstymą ir pažinimo bei pasivaikščiojimo takų tinklą. Pažinimo ir pasivaikščiojimo takai bus taip įrengti, kad jais galima būtų naudotis ištisus metus.Projektą remia Lietuvos Respublika, tačiau projekto vykdymo metu bus organizuojamos savanoriškos talkos, kuriose kviesime prisijungti ir dendrologų draugijos narius.Projekto vadovė Lina Straigytė

 
 
 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai