Taikomosios ekologijos studijų programa

Prof. dr. Darius Danusevičius

 1. N rūšies fenologinių formų įvairovės įvertinimas N medyne.
 2. N rūšies N medyno/medelyno sezoninio augimo pradžios laiko (fenologinių formų) skirtumai įvairiose Lietuvos dalyse (tuo pačiu metu vertina keli studentai ir žiūrima kaip skiriasi atskirose Lietuvos dalyse).

Doc. dr. Janina Šepetienė

 1. Ekologinių veiksnių poveikis miško žėlimui plynose kirtavietėse.
 2. Medžių milžinų kertinių miško buveinių būklė N objekte.
 3. Konkuruojančių žolinių augalų įtaka miško želdiniams, įveistiems neapaugusioje mišku žemėje.
 4. Vandens apsauginių želdinių kiekybinis ekologinio poveikio vertinimas N objekte.
 5. Kadagių paplitimas skirtingų augaviečių pušynuose.

Doc. dr. Lina Straigytė

 1. N dendrologinės kolekcijos inventorizacija.
 2. N sklypo želdinimo projektas.
 3. Naujesnių sumedėjusių augalų veislių atsparumas žiemos šalčiams ir pavasario šalnoms.
 4. Pastarųjų metų medelynų sumedėjusių augalų asortimento kaita.
 5. Miško augalijos bendrijų aprašymas skirtinguose dirvožemiuose.
 6. Invazinių sumedėjusių augalų plitimo kontrolė.
 7. Pakraščio efektas N rūšies medžio vystimuisi.
 8. Genėjimo įtaka krūmų ir medžių augimo intensyvumui.

Lekt. dr. Remigijus Žalkauskas

 1. Želdyno sutvarkymo/pertvarkymo projektas.
 2. Poilsiavietės miško parke projektas.
 3. Vietinio lygmens gamtinio karkaso (apsauginių želdinių sistemos) formavimo projektas.
 4. Ardomų krantų sutvirtinimo projektas.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai