Taikomosios ekologijos studijų programai

Doc. dr. E. Bartkevičius

 1. Taršos poveikio miškui tyrimai.

Doc. dr. G. Brazaitis

 1. Stuburinių gyvūnų tyrimai.
 2. Ūkininkavimo įtakos stuburiniams gyvūnams tyrimai.
 3. Miškų urėdijų FSC sertifikavimo rezultatų analizė.

Doc. dr. K. Petelis

 1. Medžiojamosios ir retos faunos tyrimai saugomose teritorijose.
 2. Elninių žvėrių poveikis miškui ir žemės ūkio augalams.
 3. Bebrų įtaka ekosistemoms.

Lekt. dr. L. Straigytė

 1. Amalo (Viscum album) paplitimo ypatumai Lietuvoje;
 2. N rajono miestelių želdynų būklė, pasiskirstymas.
 3. Erikinių šeimos atstovų Lietuvos miškuose paplitimas ir būklė
 4. Invazinių sumedėjusių augalų plitimo ypatumai Lietuvoje;
 5. Pavienių ir grupėje augančių medžių ir krūmų augimo ir būklės ypatumai.

Lekt. dr. R. Žalkauskas

 1. Kraštovaizdžio erdvinės struktūros tvrimai bioekologiniu aspektu.
 2. Sumedėjusių augalų įtaka krantų stabilumui.

Miškų ir ekologijos fakultetas

 • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
 • Tel. (8-37) 75 22 82
 • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai