Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programai

MBMI

Prof. dr. D. Danusevičius
1. Stirnos (ar kitų miško žvėrių rūšių) populiacijos genetinės įvairovės rodikliai Kuršių Nerijoje;
Genetic diversity of row deer population in the isolated spit of Kursiu Nerija.

2. N rūšies genetinės populiacijos įvairovės palyginimas tarp N didmiesčio priemiesčio miškų ir N didesnio miško pasyvo;
Comparison of genetic diversity of N species among populations in suburban forests and large forest treats.

3. Vilkų (ar kitų miško žvėrių rūšių)  genetinės įvairovės nustatymas atskiruose Lietuvos miško gamtiniuose regionuose;
Genetic diversity of wolf (or other forest animal species) in different forest natural regions of Lithuanian.

4. N rūšies patinų ir patelių genetinės įvairovės palyginimas N regione / miške;
Comparison of genetic diversity among genders of N specie sin N region / forest.

5. Eismo įvykiuose užmuštų N rūšies gyvūnų genetinė įvairovė;
Genetic diversity of animals of N species killed in a road accident.

Lekt. dr. J. Stankevičiūtė
1. Aptvaruose auginamų laukinių gyvūnų mėsos kokybės veiksnių analizė (vertinimas ir tobulinimas);
Assessing and improving quality assurance in game meat from captivity.

2. Derliaus ėmimo  žemės ūkyje įtaka pilkųjų kiškių populiacijai;
Survival rates of European hare population a harvest time.

3. Pilkojo kiškio morfometrinės ir amžiaus charakteristikos bei jų reikšmė medžioklėtvarkoje;
Morphological characteristics and ageing criteria of European hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) and their use for game management in Lithuania.

4. Medžiojamųjų gyvūnų (kiškių, stirnų, elnių, šernų, kiaunių) amžiaus nustatymas įvairiais metodais ir palyginamoji analizė;
Age determination and comparative analysis or game animals (hare, roe deer, wild boar, beaver) by different methods.

5.
Sexual dimorphism in the body and skull of the beaver from Lithuania.

Lekt. dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė
1. X rūšies žinduolio erdvinis pasiskirstymas pasirinktoje teritorijoje;
Spatial distribution of x mammal species in the selected area.

2. X rūšies žinduolio elgsenos ypatumai pasirinktoje teritorijoje;
Behavioral characteristics of x mammal species in the selected area.

3. Aplinkos veiksnių įtaka x rūšies populiacijai pasirinktoje teritorijoje;
The influence  of environmental factors on x species population in the selected area.

4. Vilkų garsinis aktyvumas metų bėgyje;
Wolves‘ acoustic activity during the year.

5. Vilkų mitybos ypatumai pasirinktoje teritorijoje;
Wolves‘ dietary peculiarities in the selected area.

Prof. dr. G. Brazaitis
1. X gyvūnų rūšies pasiskirstymo miško/agro kraštovaizdyje tyrimai;
Distribution of X species in forest/agro landscape.

2. X saugomos teritorijos/miškų urėdijos stuburinių gyvūnų tyrimai;
The study of vertebrate species in X protected area/forest enterprise.

3. Lapių ir kiškių tarpusavio gausos priklausomybės tyrimai;
Red fox and Brown hare density interaction.

4. Bebrų ekologinio vaidmens miško ekosistemose tyrimai;
Ecological impact of European beaver in forest ecosystem.

 


 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt