Doc. dr. Kęstutis Pėtelis

image (7)

 

Gimė 1949 m. Ramanavo kaime Lazdijų rajone. 1972 m. baigė LŽŪA, tapo miškų ūkio inžinieriumi. 2002 m. LŽŪU apgynė disertaciją „Reaklimatizuotų bei aklimatizuotų kanopinių žvėrių populiacijų formavimasis ir kokybė Pietvakarių Lietuvos miškuose“ 2008-2012 m. – Medžioklėtyros laboratorijos vadovas.

Dėstomi studijų dalykai: laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas (taikomosios ekologijos bakalauro studijos), medžioklėtyros pagrindai (miškininkystės bakalauro studijos). Kuruoja Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programą magistrantams. 2011 m. skaitė paskaitas Kazachstano valstybiniame agrariniame institute.

Nuo 2001 m. žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ vyr. redaktorius; Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos prie Aplinkos ministerijos narys; Medžioklės trofėjų ekspertų tarybos prie Aplinkos ministerijos narys; Tarptautinės kategorijos medžioklės trofėjų ekspertas; respublikinės kategorijos kinologas ekspertas; Marijampolės apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos narys; „International Union of Game Biologists“ narys; Sūduvos medžiotojų sąjungos tarybos narys. Kuruoja medžioklėtvarkos laboratorijos veiklą mokslo studijų ir verslo slėnyje „Nemunas“.

Mokslinės veiklos kryptys: medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas, gyvūnų aklimatizacija ir reaklimatizacija, gyvūnų veisimas nelaisvėje, medžioklėtvarka, biologinės įvairovės išsaugojimas.

Per 2008–2012 m. parengė 6 publikacijas, cituojamas ISI WOS duomenų bazėje, 5 publikacijas, referuojamas kitose duomenų bazėse, bei 28 publikacijas, recenzuojamas kituose mokslo leidiniuose. Su bendraautoriais perskaitė 48 mokslinius pranešimus Lietuvoje, Ispanijoje, Rusijoje, Bulgarijoje, Estijoje ir Latvijoje. Per šį laikotarpį parengė 328 medžioklėtvarkos projektus, „Kiškių populiacijos tvarkymo rekomendacijas“, „Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymo rekomendacijas“, „Medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra licencijuojama, sumedžiojimo limitų nustatymo metodiką“, „Danielių veisimo programą“. Publikavo 68 mokslo populiarinimo straipsnius.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt