Trumpa istorija

Prieš 90 metų 1923 m. sausio 15 d. Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos fakultete Girininkystės katedros pagrindu įkurta Miškininkystės katedra, kurios darbus šiuo metu tęsia Miško biologijos ir miškininkystės institutas Miškų ir ekologijos fakultete.

1924 m., katedrą perkėlus į naujai įsteigtą Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje,veikė net dvi miškininkystės katedros: bendrosios ir specialinės miškininkystės.
1924 m. įsteigta Dotnuvos mokomoji urėdija (2474 ha), daigynas (1,5 – 2,8 ha), 1925 m. – dendroparkas (5,5 ha).
1928 m. Miškininkystės katedra, kaip ir visas Miškininkystės skyrius uždaroma.
1938 m. miškininkų rengimas atnaujintas ankstesnėje Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. Veikė dvi bendrosios ir specialinės miškininkystės katedros.
1940 m. šios katedros perkeltos į Vilnių tačiau liko ŽŪA sudėtyje.
1941 m. jos perduotos Vilniaus universitetui. Vilniuje pradėtas kurti arboretumas (20 ha) ir medelynas. Mokomosios praktikos vyko Trakų miškų urėdijoje.
Nuo 1944 m. liko tik viena Miškininkystės katedra.
1949 m. Miškininkystės katedra, kaip ir visas Miškų ūkio fakultetas, perkeltas į Lietuvos žemės ūkio akademiją Kaune.
1958 m. Noreikiškėse pradėtas veisti dendroparkas (17 ha) ir medelynas.
1987 m. katedra pavadinta „Miškininkystės ir gamtos apsaugos“.
1994 m. Įkūrus naują Ekologijos katedrą, Miškininkystės ir gamtos apsaugos katedra reorganizuota į Miškininkystės katedrą.
2012 m. Prie Miškininkystės katedros prijungus Medžioklėtyros laboratoriją sukurtas Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Katedros vedėjais dirbo:
1. Prof. Povilas Matulionis, 1923-1924
2. Doc. Antanas Rukuiža, 1924-1928
3. Prof. Vladas Vaitkus, 1926-1928; 1923-1942; 1944-1950
4. Prof. Jonas Kuprionis, 1938-1942
5. Doc. Mikalojus Lukinas, 1951-1953
6. Prof. Tadas Ivanauskas, 1952-1955
7. Doc. Vincas Stinskas, 1955-1967
8. Doc. Algirdas Navasaitis, 1967-1977
9. Doc. Pranciškus Jakas, 1977-1988
10. Prof. Antanas Juodvalkis, 1988-1993
11. Prof. Edvardas Riepšas, 1995-2006
12. Prof. Gediminas Brazaitis,  nuo 2006

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai