Dabarties charakteristika

Šiuo metu institute, kaip pagrindinėje darbovietėje, dirba šie dėstytojai: prof. dr. G. Brazaitis, prof. dr. E. Bartkevičius, prof. dr. D. Danusevičius, doc. dr. J. Šepetienė, doc. dr. K. Pėtelis, doc. dr. R. Žalkauskas, lekt. dr. J. Bačkaitis, doc. dr. L. Straigytė, lekt. dr. G. Šilingienė, lekt. dr. R. Vaitkevičiūtė, lekt. K. Šimkevičius, lekt. M. Pilkauskas. Nepilnu etatu taip pat dirba lekt. dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė. Institute yra du profesoriai emeritai habil. dr. A. Juodvalkis ir habil. dr. E. Riepšas

Be to, institute (kaip ne pagrindinėje darbovietėje) dirba keletas dėstytojų iš kitų institucijų: HP dr. A. Pliūra, doc. dr. V. Suchockas, doc. dr. V. Baliuckas, doc. dr. P. Zolubas, lekt.dr. R. Bakys

Institutas Bakalauro studijose koordinuoja Miškininkystės specialybės dvi specializacijas: miškininkystę ir medžioklystę. Šiose studijose dėstomi tokie moduliai: dendrologija (doc. Lina Straigytė), miško žvėrių ir paukščių biologija (prof. G. Brazaitis), miško genetika ir selekcija (prof. D. Danusevičius), miško želdinimas (lekt.dr. J. Bačkaitis), sodmenų išauginimas (lekt. dr. G.Šilingienė), medynų formavimas (lekt. dr. J.Bačkaitis), medžioklės ūkio biologiniai pagrindai, o taip pat medžioklėtyros pagrindai (doc. K. Pėtelis), kraštotvarka (doc. dr. R. Žalkauskas). Kitų specializacijų, katedrų ir fakultetų bakalaurų studijose dėstomi tokie moduliai: miškininkystės pagrindai (doc. J. Šepetienė), agrarinė miškininkystė (lekt.dr. G.Šilingienė), įvairūs kraštovaizdžio architektūros dalykai (lekt. M.Pilkauskas)

Bakalauro studijoje institutas taip pat koordinuoja Miestų miškininkystės specialybės studijų programą.

Miškininkystės magistrantūros studijose iki šiol buvo dvi specializacijos: miškininkystės ir medžioklystės, bet esant reikalui gali būti pradėtos studijos dar dviejų specializacijų; miško apsaugos ir miško genetikos. Be to MBMI koordinuoja Miestų ir rekreacinės miškininkystės magistrantūros studijas, o MBMI Medžioklėtyros laboratorija – Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo magistrantūros studijų programą.


Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai