Studijos

Aplinkos ir ekologijos institutas vykdo  biomedicinos, fizinių, technologijos, žemės ūkio ir socialinių mokslų sričių studijų programų chemijos, aplinkotyros, aplinkos technologijų, ekologijos ir aplinkosaugos dalykų studijas, teikiančias moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, socialiai atsakingą ir kūrybingą asmenybę, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą.

Studijų dalykai:

Pagrindinių studijų

MEAEB001 Aplinkos chemija ir toksikologija (6 kr.)
MEAEB002 Biogeografija (3 kr.)
MEAEB003 Bendroji ekologija (6 kr.)
MEAEB004 Hidrobiologija (3 kr.)
MEAEB005 Žmogaus ekologija  (6 kr.)
MEAEB006 Biologinės įvairovės apsauga (6 kr.)
MEAEB007 Aplinkos kokybė ir vertinimas (9 kr.)
MEAEB008 Poveikio aplinkai vertinimas ir stebėsena (6 kr.)
MEAEB009 Aplinkosauginiai projektai (3 kr.)
MEAEB010 Aplinkos inžinerija ir atliekų tvarkymas (6 kr.)
MEAEB011 Aplinkos teisė (6 kr.)
MEAEB012 Ekologinė etika ir darnus vystymasis (4 kr.)
MEAEB013 Ekologijos kompleksinė praktika 1 (5 kr.)
MEAEB014 Ekologijos kompleksinė praktika 2 (4 kr.)
MEAEB015 Profesinė veiklos praktika (6 kr.)
MEAEB016 Aplinkos ir žmogaus sauga (6 kr.
MEAEB020 Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga (3 kr.)
MEAEB022 Aplinkosauginiai projektai (3 kr.)
MEAEB023 Žmogaus ekologija (3 kr.)
MEAEB026 Agrotechnologijos ir aplinkos apsauga (6 kr.)
MEAEB027 Cheminiai ir biocheminiai biomasės perdirbimo procesai (4 kr.)
MEAEB029 Chemija (8 kr.)
MEAEB032 Biologinės įvairovės apsauga (3 kr.)
MEAEB033 Bendroji chemija (4 kr.)
MEAEB034 Bendroji chemija (4 kr.)
MEAEB036 Specialioji ekologija (9 kr.)
MEAEB037 Ekologinė etika ir darnus vystymasis (4 kr.)
MEAEB038 Poveikio aplinkai vertinimas ir stebėsena (6 kr.)
MEAEB042 Chemija ir meteorologijos pagrindai (6 kr.)
MEAEB043 Bendroji chemija  (7 kr.)
MEAEB045 Bendroji chemija (6 kr.)
MEAEB046 Neorganinė analizinė chemija (6 kr.)
MEAEB048 Chemija (5 kr.)
MEAEB050 Organinė chemija (4 kr.)
MEAEB051 Bendroji ekologija (3 kr.)
MEAEB052 Žmogaus fiziologija ir mityba (5 kr.)

Magistrantūros studijų

MEAEM001 Aplinkos bioindikacija (6 kr.)
MEAEM002 Taršos sklaidos procesao ekosistemose (6 kr.)
MEAEM003 Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga (6 kr.)
MEAEM004 Mokslinių tyrimų metodologija (6 kr.)
MEAEM005 Hidroekosistemų įvairovė ir apsauga (6 kr.)
MEAEM006 Antropogeninės ekosistemos (6 kr.)
MEAEM007 Gamtotvarka (6 kr.)
MEAEM008 Aplinkos politika (6 kr.)
MEAEM009 Augalų įvairovė ir apsauga (6 kr.)
MEAEM010 Darnus miško ūkio vystymasis (6 kr.)
MEAEM011 Aplinkos epidemiologija (6 kr.)
MEAEM012 Ekohidrologija (6 kr.)
MEAEM013 Radioekologija (6 kr.)
MEAEM014 Sunkieji metalai aplinkoje (6 kr.)
MEAEM015 Ekologinių tyrimų planavimas ir organizavimas (6 kr.)
MEAEM016 Daugiametės statistikos metodų taikymas ekologiniuose tyrimuose (6 kr.)
MEAEM017 Žmogaus ekologija ir aplinkos epidemiologija (5 kr.)
MEAEM018 Bioetika (6 kr.)
MEAEM019 Maisto žaliavų radiologinė sauga (6 kr.)
MEAEM020 Ichtiologija ir akvakultūra (6 kr.)
MEAEM021 Augalų ir aplinkos chemija (6 kr.)
MEAEM024 Biologinės įvairovės apsauga (5 kr.)
MEAEM025 Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga (6 kr.)
MEAEM028 Aplinkos apsauga (6 kr.)
MEAEM029 Naudingieji augalai ir aplinka (6 kr.)
MEAEM030 Antropogeninės ekosistemos 6 kr.)

Doktorantūros studijų

MEAED001 Ekosistemų evoliucija ir ekologija
MEAED002 Biologinės įvairovės apsauga
MEAED003 Aplinkos tarša
MEAED004 Augalų ekologija ir fitocenologija
MEAED005 Miško fitocenozės tyrimo ir statistinės analizės metodai
MEAED006 Biocheminė ekologija
MEAED007 Invazinė ekologija
MEAED008 Aplinkos taršos fizikiniai cheminiai analizės metodai
MEAED009 Biokuro, biodegalų ir bioalyvų gamyba, naudojimas ir poveikis aplinkai
MEAED010 Atliekų nukenksminimas, perdirbimas ir panaudojimas

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai