Miškininkystės studijų programai

Lekt. dr. Jolita Abraitienė
1. N rūšies įtrauktos į LRK paplitimas Lietuvoje.
2. Biologinės įvairovės vertinimas N teritorijoje.
3. Žolinių augalų fenologiniai stebėjimai N teritorijoje.
4. Klimato kaitos įtaka žolinių augalų ir/ar medžių vegetacijai.
5. Medžių ir/ar krūmų fenologiniai stebėjimai N teritorijoje.
6. Natura 2000 natūralių buveinių pasiskirtymo dėsningumai N teritorijoje.

Prof. dr. Vitas Marozas

1. N miško biologinės įvairovės analizė.
2. Miško pažaidų (taršos, kirtimų, gaisrų, gyvūnų) analizė.

Lekt. dr. Žydrūnas Preikša
1. N rūšies paukščių, grybų, kerpių, briofitų (samanų) ir jų bendrijų tyrimai miško ekosistemoje.
2. N rūšies reikalavimai buveinei ir apsaugos priemonių numatymas bei galimas praktinis pritaikymas.
3. Negyvos medienos erdvinis pasiskirstymas miško ekosistemoje.
4. Su negyva mediena susijusių rūšių tyrimai.
5. N teritorijos medžių milžinų tyrimai.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai