Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai

Prof. dr. Vitas Marozas
1. Urbanizuotų miškų biologinės įvairovės analizė.
2. Svetimkraščių augalų rūšių paplitimo miestų miškuose analizė.

Lekt. dr. Ž. Preikša
1. Gamtos paveldo objektai N urbanizuotoje teritorijoje ir jos apsaugos, tvarkymo bei pritaikymo lankymui ypatumai.
2. Retos rūšys ir buveinės bei jų apsaugos perspektyvos N urbanizuotoje teritorijoje.
3. Saugomos teritorijos N urbanizuotoje teritorijoje ir jų tvarkymo ypatumai.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai