Miškininkystės studijų programai

Lekt. dr. Jolita Abraitienė
1. Biologinės įvairovės vertinimas N teritorijoje.
2. Klimato kaitos įtaka žolinių augalų ir/ar medžių vegetacijai.
3. Medžių ir/ar krūmų fenologiniai stebėjimai N teritorijoje.
4. Natura 2000 natūralių buveinių pasiskirtymo dėsningumai N teritorijoje.

Prof. dr. Vitas Marozas
1. Miško pažaidų (taršos, kirtimų, gaisrų, gyvūnų) poveikio miško augalijai tyrimai.

Lekt. dr. Žydrūnas Preikša
1. N rūšies paukščių, grybų, kerpių, briofitų (samanų) ir jų bendrijų tyrimai miško ekosistemoje.
2. Negyvos medienos erdvinis pasiskirstymas miško ekosistemoje.
3. Su negyva mediena susijusių rūšių tyrimai.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt