Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programai

Prof. dr. Vitas Marozas
1. Urbanizuotų miškų augalijos įvairovės tyrimai.
2. Svetimkraščių augalų rūšių poveikio miestų miškams tyrimai.

Prof. dr. Ligita Baležentienė
1. Miesto želdinių C balansas ir indėlis klimato kaitos švelninimui
2. Augalų alelopatinio (biocheminio) aktyvumo sąveikos miesto ekosistemose
3. Svetimžemių ir invazinių augalų rūšių plitimas miesto ekosistemose

Lekt. Ž.Preikša
1. Gamtiniu požiūriu vertingų objektų išskyrimas ir rekomendacijos jų apsaugai N urbanizuotoje teritorijoje.

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai