Laukinių gyvūnų ir jų išteklių valdymo studijų programai

Prof. dr. Vitas Marozas
1. Gyvūnų įtakos miško augalijai tyrimai.

Prof.  L. Baležentienė
1. Miško ekosistemų C balansas ir  indėlis klimato kaitai
2. Augalų alelopatinio (biocheminio) aktyvumo sąveikos miško ekosistemose
3. Svetimžemių ir invazinių augalų rūšių poveikis miško ekosistemoms

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai