Medžioklių rezultatai

 

Medžioklių rezultatai mokslo ir mokymo medžioklės plotuose

2018 m.

Praviršulio tyrelis

Kamša

Virbalgiris

Tulkiaragė

I

II

III

IV

Iš viso

I

II

III

IV

Iš viso

I

II

III

IV

Iš viso

I

II

III

IV

Iš viso

Briedžių

 0

T.elnių

 1

Stirnų

 0

Šernų

 31

Lapių

 0

Mangutų

 0

Bebrų

 4

Kiaunių

 0

P.kiškių

 0  1

Ančių

 0

Šeškų

 0

Žąsų

 0

2016 m.
ASU Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetų ataskaita (ketvirčiais).

Praviršulio tyrelis

Kamša

Virbalgiris

Tulkiaragė

I

II

III

IV

Iš viso

I

II

III

IV

Iš viso

I

II

III

IV

Iš viso

I

II

III

IV

Iš viso

Briedžių

1

1

0

0

0

T.elnių

1 4

5

0

0

0

Stirnų

3

1 14

18

1

6

7

1 7

8

5

22

27

Šernų

26

14

8 29

77

0

0

3

3

2 4

6

Lapių

2

2

1

1

1 2

3

1

6

7

Mangutų

1

1

0

0

1

2

3

Bebrų

3

3

0

0

1

4

5

Kiaunių

1

1

0

0

0

P.kiškių

1

1

0

1

1

1

1

Ančių

0

0

0

0

Šeškų

0

0

0

0

K. audinių

1

1

0

0

0

2015 m.
ASU Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetų ataskaita (ketvirčiais).

Praviršulio tyrelis (Radviliškio r.)
Kamša
(Kauno r.)
Virbalgiris
(Vilkaviškio r.)
Tulkiaragė
(Šilutės r.)
I
II
III
IV
Iš viso
I
II
III
IV
Iš viso
I
II
III
IV
Iš viso
I
II
III
IV
Iš viso
Briedžių
1
2
3
0
0
0
T.elnių
1
2
3
0
0
0
Stirnų
2
12
14
1 6
7
8
8
4
12
16
Šernų
30
10
7
22
69
0
0
4
4
Lapių
3
1
4
0
2
2
1
3
4
Mangutų
1
1
2
0
0
0
Bebrų
21
3
24
0
1
1
1
3
4
Kiaunių
0
0
0
0
P.kiškių
1
1
0
1
1
1
1
Ančių
0
0
0
0
Šeškų
1
1
0
0
0

 

2014 m.

Aleksandro Stulginskio universiteto Mokslo ir mokymo medžioklės plotuose, I-ojo metų ketvirčio metu sumedžiojimo rezultatai:

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Kamša“, esantis Kauno rajone:

Medžioklės plotų vienete „Kamša“, 2014 pirmojo ketvirčio laikotarpiu nieko nesumedžiota.

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Virbalgiris“, esantis Vilkaviškio rajone:

Medžioklės plotų vienete „Virbalgiris“ 2014 metų pirmojo ketvirčio laikotarpiu buvo sumedžiota 12 upinių bebrų, 1 rudoji lapė ir 4 pilkieji kiškiai.

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Tulkiaragė“, esantis Šilutės rajone:

Medžioklės plotų vienete „Tulkiaragė“ 2014 metų pirmojo ketvirčio laikotarpiu sumedžiota 11 upinių bebrų, 5 rudosios lapės, 2 mangutai.

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Praviršulio tyrelis“, esantis Radviliškio rajone:

Medžioklės plotų vienete „Praviršulio tyrelis“ 2014 metų pirmojo ketvirčio laikotarpiu buvo sumedžiota 22 šernai, 1 rudoji lapė, 3 upiniai bebrai.

 

Aleksandro Stulginskio universiteto Moklso ir mokymo medžioklės plotuose, II-ojo metų ketvirčio metu sumedžiojimo rezultatai:

Mokslo ir mokymo mpv „Kamša“, esančiame Kauno rajone, II-ojo metų ketvirčio laikotarpyje nieko nesumedžiota.

Mokslo ir mokymo mpv „Virbalgiris“, esančiame Vilkaviškio rajone, II-ojo metų ketvirčio laikotarpyje buvo sumedžiota: 2 bebrai.

Moklso ir mokymo mpv „Praviršulio tyrelis“, esančiame Radviliškio rajone, II-ojo metų ketvirčio laikotarpyje buvo sumedžiota: 1 stirninas, 2 šernai.

Mokslo ir mokymo mpv „Tulkiaragė“, esančiame Šilutės rajone, II-ojo metų ketvirčio laikotarpyje buvo sumedžiotas 1 taurusis elnias. Elnias buvo sumedžiotas gavus speciajų Klaipėdos RAAD leidimą, dėl patirtos traumos autoavarijos metu. Pateikta VET išvada apie elnio mechaninį sužeidimą autoįvykio metu.

Aleksandro Stulginskio universiteto Moklso ir mokymo medžioklės plotuose, III-ojo metų ketvirčio metu sumedžiojimo rezultatai:

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Kamša“, esantis Kauno rajone:
Medžioklės plotų vienete trečiojo ketvirčio laikotarpiu buvo sumedžioti 2 šernai.

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Virbalgiris“, esantis Vilkaviškio rajone:
Medžioklės plotų vienete trečiojo ketvirčio laikotarpiu buvo sumedžiotas 1 stirninas.

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Tulkiaragė“, esantis Šilutės rajone:
Medžioklės plotų vienete trečiojo ketvirčio laikotarpiu buvo sumedžioti 2 stirninai, 5 šernai, 1 lapė ir 3 bebrai.

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Praviršulio tyrelis“, esantis Radviliškio rajone:
Medžioklės plotų vienete trečiojo ketvirčio laikotarpiu buvo sumedžiotas 1 stirninas, 12 šernų, 6 bebrai ir 1 taurusis elnias.

Aleksandro Stulginskio universiteto Moklso ir mokymo medžioklės plotuose, IV-ojo metų ketvirčio metu sumedžiojimo rezultatai:

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Kamša“, esantis Kauno rajone: Medžioklės plotų vienete „Kamša“, 2014 ketvirtojo ketvirčio laikotarpiu buvo sumedžiota stirnų patelės 4, rudosios lapės 3, pilkieji kiškiai 2.

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Virbalgiris“, esantis Vilkaviškio rajone: Medžioklės plotų vienete „Virbalgiris“ 2014 metų ketvirtojo ketvirčio laikotarpiu buvo sumedžiota upinis bebras 1, stirnų patelės 6, rudoji lapė 1, miškinė kiaunė 1, pilkieji kiškiai 2.

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Tulkiaragė“, esantis Šilutės rajone: Medžioklės plotų vienete „Tulkiaragė“ 2014 metų ketvirtojo ketvirčio laikotarpiu sumedžiota 12 upinių bebrų, stirnų patinai 3, stirnų patelės 6, šernai 2, rudųjų lapių 11, pilkasis
kiškis 1.

Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienetas „Praviršulio tyrelis“, esantis Radviliškio rajone: Medžioklės plotų vienete „Praviršulio tyrelis“ 2014 metų ketvirtojo ketvirčio laikotarpiu buvo sumedžiota šernų 13, briedžių patinų 2, stirnų patinas 1, stirnų patelių 4.


Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt