Medžioklės plotai

Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetas turi mokslui ir mokymui skirtus medžioklės plotus. Šiuos medžioklės plotus sudaro 4 medžioklės plotų vienetai:

Kamšos ( Kauno raj.sav.) - plotas 733 ha

Kamšos ( Kauno raj.sav.) – plotas 733 ha

 

Praviršulio – tyrulio (Radviliškio raj. sav.) – plotas 4672 ha.

Praviršulio – tyrulio (Radviliškio raj. sav.) – plotas 4672 ha.

 

Tulkiaragės (Šilutės raj. sav.) – plotas 4916 ha.

Tulkiaragės (Šilutės raj. sav.) – plotas 4916 ha.

 

Virbalgirio (Vilkaviškio sav.) – plotas 567 ha.

Virbalgirio (Vilkaviškio sav.) – plotas 567 ha.

 

Mokslo ir mokymo medžioklės plotai skirti:
Laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės moksliniams tyrimams atlikti, studentų, medžiotojų arba siekiančių jais tapti asmenų mokymui, visuomenės švietimui, įrengiant informacinius-pažintinius takus ir bokštelius gyvūnų stebėjimui, organizuoti seminarus, konferencijas bei įgyvendinti kitas visuomenės švietimo priemones;
Medžiojamosios faunos gausumo stebėsenai (monitoringui) vykdyti;
Naujoms medžioklės plotų apsaugos, faunos priežiūros, gausinimo, populiacijų gausos reguliavimo priemonėms bei metodams kurti ir pritaikyti praktikoje.

Universiteto mokslui ir mokymui skirtuose medžioklės plotuose kasmet yra organizuojamos 8 mokomosios – parodomosios medžioklės. Jose dalyvauja ir Fakulteto  medžioklinių ragų ansamblis.

 
 
 

Miškų ir ekologijos fakultetas

  • Studentų g. 11, LT-53356, Akademija, Kauno raj.,
  • Tel. (8-37) 75 22 82
  • El. paštas: me@asu.lt

Fakultetai