ASU arboretumo vedėjo Juozo Girino ir MEF medelyno vedėjo Jono Ravinsko komandiruotės į Baltarusiją

2018-06-12
519

Šių metų gegužės 25 – 27 dienomis apžiūrėjome Baltarusijoje šiuos dendrologinius objektuose: Bresto universiteto botanikos sodelį, Belovežo girios ąžuolyno sengirę ir Gardino mieste esantį garsaus botanikos sodų projektuotojo ir įkūrėjo Žano Emanuelio Žilibero (1741-1814) išlikusį botanikos sodelį.

Bresto universiteto botanikos sodelis užima nedidelį plotą. Jame sukaupta pagrindinių sumedėjusių augalų šeimų atstovai. Sodelis sutvarkytas, gerai prižiūrimas.

Belovežo giria praeityje priklausiusi Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei šiandien padalinta tarp Baltarusijos ir Lenkijos. Baltarusijai priklauso 1771 km2, o Lenkijai apie 200 km2. Aplankyta ąžuolyno sengirė. Ąžuolų amžius 400 – 600 metų. Medyno vidutinis aukštis 41 metras, tūris apie 600 m3. Medyne neatliekami jokie ūkiniai darbai. Išvirtusių ir pūvančių ąžuolų gausa stebina apie bioįvairovę mažiau išmanančius. Šiame medyne susikerta dviejų ąžuolo rūšių (Quercus robur L. ir Quercus petreea (Matt.) savaiminiai paplitimo arealai. Medyne daug tarprūšinių hibridų. Šiame medyne yra išlikusių labai senų pušų, kurių praeities augimas liudija, kad dabartinio ąžuolyno vietoje buvo erdvės.

Gardino mieste išlikusiame nedideliame Ž. E. Žilibero laikų sodelyje to meto augalų praktiškai nebėra. Šiandien sodelyje sodinami proginiai įvairių rūšių sumedėję augalai.

Senosios pušys šakotas nuo pat žemės. Tai liudija, kad jos jaunystėje augo pavieniui nestelbiamos kitų medžių.

Ąžuolo kamienai palikti supūti. Negyva mediena įvairioms gyvybės formoms yra labai vertinga.

 

ASU arboretumo vedėjas Juozas Girinas
MEF medelyno vedėjas Jonas Ravinskas