Darbo skelbimas

2017-06-26
383

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ieško Apsaugos ir tvarkymo skyriaus specialisto/ės.

Darbo pobūdis – organizuoja ir koordinuoja saugomų teritorijų ar jų dalių gamtotvarkos planų, tikslinių programų ir kitų dokumentų gyvosios gamtos apsaugos ir tvarkymo srityje rengimą ir įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl tokių dokumentų kokybės, nagrinėja pasiūlymus dėl naujų teritorijų tvarkymo, nustato prioritetus; organizuoja duomenų surinkimą ir apibendrinimą apie tvarkomas teritorijas; dalyvauja komisijose, darbo grupėse gyvosios gamtos paveldo vertybių būklei įvertinti bei jos apsaugos problemoms saugomose teritorijose spręsti.

Darbo vieta – Antakalnio g. 25, Vilnius (Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos).

Darbo skelbimą rasite – http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/3281

 


Fakultetai