INFORMACIJA MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ MAGISTRANTAMS

2016-12-27

„Jaunasis mokslininkas 2017“ programa.
„Konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2017″ dalyvių registracija į Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamas mokslines sekcijas vyks nuo 8 iki 8.30 val. C.r. 503 auditorijoje“.


Remiantis ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO IR GYNIMO TVARKOS APRAŠU (patvirtintas Miškų ir ekologijos fakulteto tarybos EF tarybos 2014 m. sausio 23 d. protokolo Nr. 7 (40)) Antrosios pakopos studijų metu magistrantas privalo paskelbti mokslinį ar mokslo populiarinimo straipsnį, apibendrindamas baigiamojo darbo ar jo etapo rezultatus konferencijų, šalies, rajono ar užsienio leidinyje. Straipsnio kopija kartu su baigiamuoju darbu pristatoma institutui. Nepaskelbus straipsnio, baigiamojo darbo ginti neleidžiama.

Baigiamojo darbo rezultatus studentai turi galimybę paskelbti kasmetiniame Aleksandros Stulginskio universiteto konferencijos „Jaunasis mokslininkas“ straipsnių rinkinyje, kuris leidžiamas kiekviename fakultete.

Detalesnė informacija apie ASU konferenciją „Jaunasis mokslininkas 2017“ galima rasti Miškų ir ekologijos fakulteto internetiniame puslapyje:

Jaunasis mokslininkas 2017

Remigijus Žalkauskas (el. p.: remigijus.zalkauskas@asu.lt)


Fakultetai